? สกิล2 Decimate
ลดความเสียหายลงจากเดิม 350/390/430/470/510/550 (+1.0) → 300/340/380/420/460/500 (+0.8)
? สกิล3 Assassinate
ลดอัตราการฟื้นฟู HP จากเดิม 100/125/150 (+0.25) → 70/105/140 (+0.15)

 

? สกิล1 Gust Force
ลดความเสียหายลงจากเดิม 65 – 110 (+0.15) หน่วย → 55 – 100 (+0.15) หน่วย
เพิ่มคูลดาวน์จากเดิม 9 – 6.5 วินาที → 9 – 7.5 วินาที
? สกิล2 Wind Cuffs
ลดระยะเวลาความถี่ของเอฟเฟ็กต์ติดตัว (เมื่อ Annette ติดสตั้นคูลดาวน์สกิลนี้จะถูกรีเซ็ต พร้อมได้รับเกราะ และเกราะเวทเป็นเวลา 2 วิฯ) จากเดิมเอฟเฟ็กต์นี้จะมีผลทุกๆ 45 วิฯ → เอฟเฟ็กต์นี้จะมีผลทุกๆ 60 วิฯ

 

? สกิลติดตัว Fire Spirit
ทุก 50 หน่วยของ HP สูงสุดจะเพิ่มพลังเวทให้ Roxie 1 หน่วย → ทุก 40 หน่วยของ HP สูงสุดจะเพิ่มพลังเวทให้ Roxie 1 หน่วย
? สกิล1 Wild Fire
เพิ่มความเสียหายเวทจากเดิม 20-50 (+0.14) หน่วย → 20-50 (+0.16) หน่วย
? สกิล2 Blazing Shield
เพิ่มเอฟเฟ็กต์ความเร็วเคลื่อนที่จากเดิม 20% → 25%
ศัตรูถูกลดความเร็วเคลื่อนที่ลง 50% เป็นเวลา 1.5 วิฯ → 2 วิฯ
ลดคูลดาวน์ลงจากเดิม 12/11.6/11.2/10.8/10.4/10 วิฯ → 10/9.6/9.2/8.8/8.4/8 วิฯ
? สกิล3 Agnie’s Grasp
ลดคูลดาวน์ลงจากเดิม 40/36/32 → 35/31/27

 

? สกิลติดตัว Sacred Flame
ลดอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตของตนเองจากเดิม 120 (+8/LV) (+0.30AP) หน่วย → 100 (+5/LV) (+0.15AP) หน่วย
? สกิล1 Fire Crash
ลดความเสียหายจากเดิม 340/380/420/4600/500/540 (+0.4AP) → 300/340/380/420/460/500 (+0.4AP)
? สกิล2 Rain of Fire
ลดระยะเวลาติดสตั้น จากเดิม 1 วิฯ → 0.75 วิฯ

 

? สกิลติดตัว Bloodlust
ลดคูลดาวน์ลงจากเดิม 60 วิฯ → 45 วิฯ
ค่าสถานะพื้นฐาน : ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นต่อเลเวล จากเดิม 2% → 3%

? สกิลติดตัว Damnation
เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของดาบที่ Kahlii ยิงออกไป จากเดิม 20 ม./วิฯ → 25 ม./วิฯ

? ปรับแก้ไขปัญหาของระยะเวลาสตั๊นจากสกิล 1 ที่เปลี่ยนแปลงอย่างผิดปกติ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]