Keyword (คีย์เวิร์ด) คืออะไรKeyword (คีย์เวิร์ด) คืออะไร

คีย์เวิร์ด (Keyword) คือ คำหรือวลีที่คนใช้ค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต คีย์เวิร์ดมีความสำคัญในการทำ SEO เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณปรากฏในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา

คีย์เวิร์ดสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

คีย์เวิร์ดหลัก (Headline Keyword) เป็นคำหรือวลีที่อธิบายถึงเนื้อหาของเว็บไซต์โดยรวม ตัวอย่างเช่น หากคุณมีเว็บไซต์เกี่ยวกับอาหาร คีย์เวิร์ดหลักของคุณอาจเป็น “อาหาร” “สูตรอาหาร” “รีวิวอาหาร” เป็นต้น

คีย์เวิร์ดรอง (Tail Keyword) เป็นคำหรือวลีที่อธิบายถึงเนื้อหาของเว็บไซต์ในรายละเอียดเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น หากคุณมีเว็บไซต์เกี่ยวกับอาหาร คีย์เวิร์ดรองของคุณอาจเป็น “สูตรอาหารไทย” “รีวิวร้านอาหารกรุงเทพ” เป็นต้น

ในการเลือกคีย์เวิร์ดสำหรับเว็บไซต์ของคุณ คุณควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

ความเกี่ยวข้อง: คีย์เวิร์ดของคุณควรเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์ของคุณ
ปริมาณการค้นหา: คีย์เวิร์ดของคุณควรมีปริมาณการค้นหาที่เพียงพอเพื่อให้เว็บไซต์ของคุณมีโอกาสปรากฏในผลการค้นหา
การแข่งขัน: คีย์เวิร์ดของคุณไม่ควรมีการแข่งขันสูงเกินไป เพราะจะทำให้ยากต่อการติดอันดับ
คุณสามารถค้นหาคีย์เวิร์ดที่เหมาะสมสำหรับเว็บไซต์ของคุณได้โดยใช้เครื่องมือค้นหาคีย์เวิร์ด เช่น Google Keyword Planner หรือ Ubersuggest

เมื่อคุณเลือกคีย์เวิร์ดได้แล้ว คุณควรใช้คีย์เวิร์ดเหล่านั้นในเนื้อหาของเว็บไซต์ของคุณอย่างเหมาะสม โดยคุณสามารถใช้คีย์เวิร์ดในหัวข้อ เนื้อหาหลัก และลิงก์ภายในเว็บไซต์

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]