สวัสดีครับ วันนี้เรามี CODE กิจกรรมสะสมแสตมป์มาฝากกันนะครับ และ CODE พวกนี้นั้นสนับสนุนโดยเพื่อนๆผู้เล่นที่ใจดีที่ได้สะสมแสตมป์ครบแล้วให้นำมาแจกให้กับเพื่อนๆที่ไม่มีเวลาว่างตอนมีกิจกรรม
หรือ ใครยังได้ไม่ครบตาม ก็สามารถมาเอา CODE ตัวที่ขาดไปได้เลย อยากจะให้เพื่อนๆ แบ่งๆกันนะครับ อย่าเอาไปเพียงคนเดียวเพราะยังมีเพื่อนๆ อีกหลายๆ คนยังสะสมแสตมป์ไม่ครบ แบ่งๆกันนะ

ส่วนวิธีรับ ให้เพื่อนๆ ทำการ ก็อปบี้ลิ้ง แล้วทำการวางเบราเซอร์ ได้เลย ^^

1.Mortos

1. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a1aeeb17f2c40436b176fb7

2. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a1aeeb23f98dd14bf0217e9

3. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a1463093f98dd3b9b17cc31

4. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a1853a6bbb747775675ffb3

5. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a1857b583fcc856804d4b99

6. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a191e979d976e18d438e2fd

7. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a192036f5f3665d3c588805

8. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a1920c13f98dd7c185c3445

9. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a1920c2bbb74737662b377f

10. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a19212d83fcc863dc0b6f1e

11. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a19212ff5f3665d4d413556

12. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a19a2a7de1d635e9d3ad641

2.Zephys

1. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a1aef663f98dd145264e952

2. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a1aefb29d976e136a3e8462

3. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a156dda9d976e1dc966eda3

4. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a159fa49d976e2de2716744

5. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a1769e29d976e285941a2d8

1. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a1aefb2bbb7475544785986

2. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a1aeff17f2c404ad1642502

4.Fennik

1. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a1aef663f98dd14452d4012

2. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a170245bbb74715497e4c9b

3. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a1773ce7f2c401630419f7a

4. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a17961af5f366393d4926fb

 

5.Chaugnar

1. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a1aeef93f98dd14ab771334

2. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a1aeef9bbb747549d6ed8c7

3. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a1aeff142aa9019ca3aca90

4. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a1aeff27f2c403abf1f1f97

5. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a191f6ebbb74736ed04698c

6. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a19a2ac7f2c406a937c4f30

7. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a19a2af3f98dd2abe1b3def

8. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a19a72dbbb74767852e72c5

9. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a19a7359d976e3edc48e9da

10. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a1a04113f98dd44c76809ef

11. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a1a42a642aa906c1e67f823

12. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a1a431a9d976e6cd3176eb3

6.Kriknak

1. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a1aef2f42aa901a130deb52

2. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a1aef2f7f2c403ea7597ea7

3. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a15b581bbb7476a1d6e4252

4. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a17036742aa907c8370985d

5. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a191e957f2c407b4267d539

6. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a19203e83fcc8683327d152

7.Ilumia

1. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a1aeef8f5f36616964434e5

2. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a1aef30de1d63402349f64b

3. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a1aef303f98dd14bf0217f3

4. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a1aef653f98dd14b855e805

5. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a1aef66de1d6336d63d10a4

6. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a1aef9742aa901a1f7e3c47

7. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a1aefb1bbb74754f16dc066

8. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a1aefb17f2c403c187e2803

9. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a1aefdcde1d6337af37d417

10. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a1aeff29d976e135b51b9ec

11. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a1aeff5f5f3661657006e1e

12. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a17736483fcc878b6034aeb

13. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a1895459d976e73631bd35e

14. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a19a2fb83fcc845ce76a0ef

15. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a19a2fdf5f36616366fc04c

16. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a19a34e7f2c40743a212f43

17. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a1a369d83fcc870511a10ac

8.Payna

1. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a1aeeae42aa9019a052cb05

2. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a1aeeb07f2c40446a7673a8

3. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a1aeef942aa901a130deb4e

4. https://events.garena.in.th/rov/stamp/?CODE_ID=5a17da5bde1d63275c466874

ทางเราขอขอบคุณผู้เล่น ทุกๆ ท่านที่มาช่วยกันแจกนะ ^^ ทำให้ได้รู้ว่าผู้เล่นrov มีจิตใจที่ดีงามขนาดไหน ขอบคุณนะครับ ^^ ขอให้เพื่อนๆ สนุกกับการเล่น rov

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]