ทรงพระสเลนเดอร์ คืออะไร ทำไมให้ถวายพระพรว่า ทรงพระสเลนเดอร์ ?

รายการทูบีนัมเบอร์วันวาไรตี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เคยทรงตอบข้อสงสัยนี้ในรายการทูบีนัมเบอร์วันวาไรตี้ ที่ออกอากาศทางช่อง NBT2HD กรมประชาสัมพันธ์ เพราะมีชาวบ้าน ได้กราบทูลถามว่า “ทรงพระสเลนเดอร์ คืออะไร

ทรงพระสเลนเดอร์ คืออะไรซึ่ง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาประทานตอบคำถาม ว่า “เป็นคำถามที่ดีนะ เพราะว่า อันที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีเหตุผลในการที่จะทำสิ่งนั้น ก็เป็นสิ่งที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับพวกเรา อย่างไรก็ตาม เหตุผลก็มีอยู่ เป็นเหตุผลที่จะอธิบายอย่างคร่าวๆ ในวันนี้ คือคำว่า ทรงพระเจริญ ฟังแล้วเป็นอย่างไร ดูไม่เป็นกันเอง รู้สึกเกร็ง ห่างเหิน พูดแบบนักการทูต ไม่ได้พูดอย่างเราๆ คำว่าทรงพระเจริญ พูดแล้วดูไม่เป็นกันเอง.. อีกอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุผลเล่นๆ คือ คำว่าทรงพระเจริญ แปลว่า ทำให้อ้วน ก็เลยให้พูดว่าทรงพระสเลนเดอร์ หรือไม่พูดเลย ถ้าใครอยากพูดก็พูดว่าทรงพระสเลนเดอร์แทน เป็นการให้พรด้วย”

Instagram ส่วนพระองค์ล่าสุดสดๆร้อนๆ ท่านมาตอบเองเลย

Cr : @CheyKitipoom

คลิป ‘ทูลกระหม่อม’ ทรงตอบข้อสงสัย ทำไมต้อง ‘ทรงพระสเลนเดอร์’

 

‘ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี’ ทรงตอบข้อสงสัย ว่าเหตุใดจึงโปรดให้ใช้คำว่า ‘ทรงพระสเลนเดอร์‘ แทนคำว่า ‘ทรงพระเจริญ‘ ในรายการทูบีนัมเบอร์วันวาไรตี้ ออกอากาศทางช่อง NBT2HD กรมประชาสัมพันธ์

ขอบคุณคลิปจาก : ProGressTH 789

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]