ส่วนนี้ผมขอพิมพ์อธิบาย rank factor เพิ่มเติมครับ

Qu +3 : เนื้อหาไม่เหมือนใคร เขียนด้วยความรู้ความชำนาญ มีคุณค่าแก่คนอ่าน ไม่ได้ไปคัดลอกใคร
Rs +3 : ใช้ KW ที่เหมาะสม ใช้ kw คนใช้ค้น ถ้าเคยทำ seo มานานแล้ว จุดนี้จะได้เปรียบกว่าคนที่เพิ่งเริ่มทำ
Cr +3 : bot เข้ามาดูดเนื้อหาเว็บได้ง่าย เช่น รูป/เนื้อหามี Tag มี schema มี desc ความเร็ว host เว็บไซต์
Kw +2 : สร้าง KW ที่ค้นแล้วเจอเว็บเรา เหมาะสมกับเว็บเรา เช่น Longtail kw
Mo +3 : เว็บปรับให้เหมาะกับมือถือ
Tt +3 : ในเนื้อหานั้นๆ มี kw ที่ตรงกับหัวเรื่อง เช่น การใช้ h1
Co +2: แหล่ง IP ของคนที่ค้นมาจากประเทศไหนก็มีผลด้วย
Fr +2: มีการสร้างสรรเนื้อหาใหม่ๆ ปรับปรุงสม่ำเสมอ
Dd +2: จัดการหน้าเว็บที่มีเนื้อหาซ้ำกันโดยกำหนด relation เช่น hreflang redirect canonical
Ds +2 : เขียน desc tag ให้ตรงกับเนื้อหาหน้าเว็บนั้นๆ
Lo +2: สร้างเนื้อหา ใช้ภาษาให้เข้ากับท้องถิ่น
Mm +2 : เว็บมีเนื้อหาสื่อประสมหลากหลาย เช่น ภาพ คลิบ เสียง ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเว็บ
Sp +2 : โหลดเร็ว +2
St +2: มีการใช้ schema
Au +3 : เนื้อหาที่สำคัญและน่าเชื่อถือ น่า share
Va + 3: คุณภาพ ที่มาของเนื้อหา ความน่าเชื้อถือของเว็บมีผล การสร้างแบรนด์จะได้เปรียบในข้อนี้
Ux + 2: เว็บออกแบบให้ใช้งานง่าย จัดวางเป็นระเบียบ ไม่รกรุงรัง
An + 2: มีเนื้อหา ถามตอบ เช่น FAQ
Ps + 2 : มีการใช้ SSL
Hd + 2 : ใช้ h1 h2 กับหัวข้อเนื้อหา
En + 2 : มีค่า bounce ต่ำ visitor ใช้เวลาอยู่กับหน้าเว็บนาน
Ac + 2 : url ที่เกี่ยวข้องในแต่ละหน้ามีเนื้อหาสอดคล้องกับ kw
Hs + 1 : ความถี่คนที่เข้าเว็บเรามีประวัติการเปิดเว็บเรา
Dt + 2 : เนื้อหาเข้าถึงได้ง่าย ไม่ใช่ต้องเปิดหลายหน้า เจอ popup มากมายกว่าจะได้อ่าน
Ur + 1 : มีการใช้ kw ใน url
Am +1 : เว็บมีการใช้ AMP
Re + 1 : เว็บใช้เนื้อหาที่เหมือนเดิมมานานมีอายุมานาน
Ba + 1 : มี bl คุณภาพสูง เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเว็บ
In + 1 : เนื้อหาทำให้เกิดการค้นหาที่มีความเฉพาะ เช่น kw + ชื่อเว็บ หรือ ชื่อบทความ

ส่วนนี้คือส่วนที่ต้องใส่ใจมากขึ้น อนาคตจะมีผลมากขึ้น

Voi : รองรับการค้นหาด้วยเสียง
Loc : การเปิดเผยความมีตัวตนในพื้นที่ถิ่นกำเนิด เช่น รีวิว แผนที่ การทำ business listing
Img : มีเนื้อหาที่เป็นรูปภาพ และแสดงผลการค้นหาที่เป็นรูปภาพมากขึ้น
Vid : มีเนื้อหาที่เป็นวีดีโอ และแสดงผลการค้นหาเป็นวีดีโอมากขึ้น

de-seo หรือข้อห้าม

Cl -3 : เนื้อหาไม่ตรงกับ kw ที่ค้น เช่น ใช้ kw ทองคำ แต่เนื้อหาเป็นกะละมัง kw สินค้าของแท้ แต่เป็นของปลอม
Sc -3 : ซื้อ bl ปั่น สแปม สร้าง blog มากมายแล้วเชื่อมโยงมาหาเว็บหลัก
Sf -2: ทำเนื้อหาในลักษณะปั่น kw เหมือนพวกย้ำคิดย้ำทำ
Hi -2: ซ่อน kw เนื้อหา เช่น ใช้สีเดียวกับ bg ใช้สีโทนอ่อน
Ar -1: ขโมยเนื้อหา ละเมิดลิขสิทธิ์จากต้นฉบับ
Iv -1: เนื้อหาก่อกวน เช่น ads เยอะ popup มากมาย รบกวนวิสัยทัศน์คนอ่าน

 

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]