ส่วนลดพิเศษ lazada

ROV : จาก Bronze ขึ้นไป Conqueror ใช้กี่ดาว

ในเกม Arena of Valor (RoV) ของ Tencent Games, ระบบอันดับ (ranking) ถูกแบ่งออกเป็นหลายชั้น ตั้งแต่ชั้น Bronze ไปยัง Conqueror โดยมีระดับดาวต่างๆ ในแต่ละชั้น

rov จาก-Bronze-ขึ้นไป-Conqueror-ใช้กี่ดาวระบบอันดับใน Arena of Valor (RoV) มีดังนี้:

  1. Bronze (บรอนซ์) แบ่งเป็น 3 ระดับย่อย แต่ละระดับต้องใช้ 3 ดาว รวมทั้งสิ้น 9 ดาว
  2. Silver (ซิลเวอร์) แบ่งเป็น 3 ระดับย่อย แต่ละระดับต้องใช้ 4 ดาว รวมทั้งสิ้น 12 ดาว
  3. Gold (โกลด์) แบ่งเป็น 4 ระดับย่อย แต่ละระดับต้องใช้ 4 ดาว รวมทั้งสิ้น 16 ดาว
  4. Platinum (แพลตินั่ม) แบ่งเป็น 5 ระดับย่อย แต่ละระดับต้องใช้ 5 ดาว รวมทั้งสิ้น 25 ดาว
  5. Diamond (ไดมอนด์) แบ่งเป็น 5 ระดับย่อย แต่ละระดับต้องใช้ 5 ดาว รวมทั้งสิ้น 25 ดาว
  6. Commander (คอมมานเดอร์) แบ่งเป็น 5 ระดับย่อย แต่ละระดับต้องใช้ 5 ดาว รวมทั้งสิ้น 25 ดาว
  7. Conqueror (คอนคิวเลอร์) สูงสุดของระบบอันดับ

สรุปแล้ว Bronze ขึ้นไป Conqueror ใช้กี่ดาว

ดังนั้น ในการขึ้นไปยัง Conqueror ตั้งแต่ Bronze คุณจำเป็นต้องสะสมดาวทั้งหมด 112 ดาว (9 ดาวจาก Bronze + 12 ดาวจาก Silver + 16 ดาวจาก Gold + 25 ดาวจาก Platinum + 25 ดาวจาก Diamond + 25 ดาวจาก Commander ) ก่อนที่จะสามารถขึ้นถึงระดับ Conqueror ได้

ROV จาก Bronze ขึ้นไป Conqueror ใช้กี่ดาว

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]