เงื่อนไขการเปลี่ยนอาชีพ
☆ ต้องเป็นอาชีพ Sniper เท่านั้น
☆ Job Level 70

– คุย NPC ห้องเปลี่ยนอาชีพก่อน
– NPC เควส อยู่เมือง Payon

สิ่งที่ต้องเจอ 1
เก็บ item Quest 10 ea. จาก มอนสเตอร์

สิ่งที่ต้องเจอ 2
เข้าสู่ห้องมอนสเตอร์ กำจัดมอนสเตอร์ Poring ทั้งหมด

สิ่งที่ต้องเจอ 3
เก็บ item Necklace of Oblivion 200 ea. จาก มอนสเตอร์

สิ่งที่ต้องเจอ 4
เข้าสู่ห้องมอนสเตอร์ วิ่งไปจุดวาปเลยไม่ต้องฆ่ามอนสเตอร์

สิ่งที่ต้องการ 5
เก็บ item Broken Blade 100 ea. จาก มอนสเตอร์

สิ่งที่ต้องเจอ 6
ตอบคำถาม เลือก 1 1

สิ่งที่ต้องเจอ 7
เก็บ item Cursed Ruby 2 ea. จาก มอนสเตอร์

สิ่งที่ต้องเจอ 8
คุยกับ NPC เพื่อย้ายไปยืนยันเปลี่ยนอาชีพ เสร็จ

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 4.5]