ส่วนลดพิเศษ lazada

ib-cf-pm-dm-b2c-faq-คืออะไรIB, CF, PM, DM, B2C , FAQ คืออะไร ย่อมาจากอะไร 

นี่คือตัวย่อภาษาอังกฤษที่ใช้ในการซื้อขายในออนไลน์บ่อยครั้ง:

 1. B2B: ย่อมาจาก Business-to-Business เป็นคำเรียกในการทำธุรกิจการค้าระหว่างหน่วยงานธุรกิจกับหน่วยธุรกิจ ซึ่งมักจะเป็นผู้ผลิตสินค้า โดยผู้ซื้อและผู้ขายเป็นหน่วยงานธุรกิจทั้งคู่ ซึ่งแตกต่างกับ business-to-consumers ที่เกิดจากหน่วยธุรกิจกับผู้บริโภค หรือ business-to-government ระหว่างหน่วยธุรกิจกับรัฐบาล
 2. B2C: ย่อมาจาก Business-to-Consumer เป็นรูปแบบธุรกิจของการขายผลิตภัณฑ์โดยตรงให้กับลูกค้าและด้วยเหตุนี้จึงหลีกเลี่ยงผู้ค้าปลีกบุคคลที่สาม ผู้ค้าส่งหรือพ่อค้าคนกลางอื่น ๆ การขายตรงไปยังผู้บริโภคมักจะทำธุรกรรมทางออนไลน์
 3. COD: ย่อมาจาก Cash on Delivery เงินสดในการส่งมอบ ซึ่งบางครั้งเรียกว่าเก็บเงินปลายทางหรือเงินสดเมื่อต้องการ คือการขายสินค้าทางไปรษณีย์โดยที่การชำระเงินเมื่อได้รับสินค้ามากกว่าการชำระล่วงหน้า หากสินค้าไม่ได้รับการชำระสินค้าจะถูกส่งคืนไปยังผู้ค้าปลีก ในขั้นต้น คำนี้ใช้กับการชำระเงินด้วยเงินสดเท่านั้น แต่เมื่อรูปแบบการชำระเงินอื่น ๆ
 4. ETA: ย่อมาจาก Estimated Time of Arrival เวลาที่จะมาถึงโดยประมาณคือเวลาที่คาดว่าเรือ ยานพาหนะ เครื่องบิน สินค้า บริการฉุกเฉิน หรือบุคคลจะมาถึงสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง
 5. ETD: ย่อมาจาก Estimated Time of Departure เป็นตัวย่อที่ใช้ในการแสดงเวลาที่คาดว่าจะเริ่มต้นการเดินทางหรือการขนส่งสินค้า โดยส่วนมากใช้ในการจัดส่งสินค้าทางเรือ หรือการเดินทางโดยอากาศ
 6. FAQ: ย่อมาจาก Frequently Asked Questions คำถามที่พบบ่อย คือรายการคำถามและคำตอบ ซึ่งมักได้รับการคาดว่าเป็นคำถามที่พบบ่อยในบริบทบางอย่าง และที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเฉพาะ “FAQ” มักออกเสียงเป็นคำย่อมากกว่าอักษรย่อ แต่รูปแบบอักษรย่อยังคงอยู่ ตั้งแต่อักษรย่อ FAQ มาจากสื่อต้นฉบับเดิม ก็ได้มีการออกเสียงที่แตกต่างกันออกไป ทั้ง “แฟค”, “ฟาค”, “แฟกซ์” และ “แฟคส์” .
 7. FOB: ย่อมาจาก Free on Board FOB เป็นคำศัพท์ในกฎหมายการค้าระหว่างประเทศซึ่งระบุถึงภาระหน้าที่ ต้นทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งสินค้าที่เปลี่ยนจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อภายใต้มาตรฐาน Incoterms ที่เผยแพร่โดยหอการค้าระหว่างประเทศ FOB ใช้เฉพาะในการขนส่งทางทะเลที่ไม่มีตู้คอนเทนเนอร์หรือการขนส่งทางน้ำภายในประเทศ เช่นเดียวกับ Incoterms ทั้งหมด FOB
 8. OEM: ย่อมาจาก Original Equipment Manufacturer ผู้ผลิตอุปกรณ์ตามแบบฐาน หรือ โออีเอ็ม เป็นคำที่ใช้เมื่อบริษัทหนึ่งได้ผลิตชิ้นส่วนหรือส่วนควบขึ้นมา โดยที่ชิ้นส่วนดังกล่าวถูกใช้ในผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายของบริษัทตัวเองหรือบริษัทอื่น อย่างไรก็ตาม คำนี้อาจถูกใช้ไปในหลายความหมายตามแต่บริบทที่ต่างกันไป’ผู้ผลิตอุปกรณ์ตามแบบฐาน หรือ โออีเอ็ม
 9. ODM: ย่อมาจาก Original Design Manufacturer ผู้ผลิตที่มีการออกแบบดั้งเดิมคือบริษัทที่ออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ที่ในที่สุดบริษัทอื่นจะรีแบรนด์เพื่อขาย บริษัทดังกล่าวอนุญาตให้บริษัทที่เป็นเจ้าของหรืออนุญาตให้ใช้ตราสินค้าในการผลิตผลิตภัณฑ์ ในขณะที่ไม่ต้องมีส่วนร่วมในงานวิศวกรรมที่มีรายละเอียดที่จำเป็นในการระบุผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตหรือองค์กรและการดำเนินงานของโรงงาน
 10. ROI: ย่อมาจาก Return on Investment ผลตอบแทนจากการลงทุนหรือผลตอบแทนจากต้นทุนคืออัตราส่วนระหว่างรายได้สุทธิกับการลงทุน ROI ที่สูงหมายถึงกำไรจากการลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนในเกณฑ์ดี เป็นการวัดประสิทธิภาพ ROI ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของการลงทุนหรือเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการลงทุนต่างๆ
 11. SKU: ย่อมาจาก Stock Keeping Unit ในการจัดการสินค้าคงคลัง หน่วยเก็บสต็อคคือหน่วยวัดที่มีการจัดการสต็อคของวัสดุ หรือจะเรียกอีกอย่างว่า เป็นประเภทที่แตกต่างกันของรายการสำหรับขาย ซื้อ หรือติดตามในสินค้าคงคลัง เช่น ผลิตภัณฑ์หรือบริการ และแอตทริบิวต์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับประเภทรายการที่ทำให้แตกต่างจากประเภทรายการอื่นๆ เมื่อธุรกิจบันทึกสินค้าคงคลังของสต็อก
 12. SSL: ย่อมาจาก Secure Sockets Layer วามมั่นคงของชั้นขนส่ง หรือ ทีแอลเอส หรือชื่อเดิม [เกณฑ์วิธี]ชั้นซ็อกเก็ตปลอดภัย หรือ เอสเอสแอล เป็นโพรโทคอลที่ใช้เข้ารหัสข้อมูลที่ส่งในอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บเพจ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมสนทนา และอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยในการส่งข้อมูล มีข้อแตกต่างในรายละเอียดทางเทคนิคระหว่าง SSL 3.0 และ TLS 1.0
 13. VAT: ย่อมาจาก Value Added Tax ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า แวต เป็นภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ โดยจัดเก็บเฉพาะจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นผลิต การจำหน่ายหรือการให้บริการ
 14. API: ย่อมาจาก Application Programming Interface ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ หมายถึงวิธีการที่ระบบปฏิบัติการ ไลบรารี หรือบริการอื่น ๆ เปิดให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถติดต่อเรียกใช้งานได้ เอพีไอ แบ่งเป็น เอพีไอที่ขึ้นกับภาษา คือ เอพีไอ ที่สามารถการเรียกใช้จากโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาเพียงภาษาใดภาษาหนึ่ง
 15. CMS: ย่อมาจาก Content Management System ระบบจัดการเนื้อหา คือระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อจัดระเบียบ และส่งเสริมการทำงานในหมู่คณะ ให้สามารถสร้างเอกสาร หรือเนื้อหาสาระอื่นๆ โดยมากแล้ว ระบบจัดการเนื้อหา มักจะเป็นเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งใช้จัดการเว็บไซต์และเนื้อหาบนเว็บ และมีไม่น้อยที่ระบบจัดการเนื้อหาต้องใช้ซอฟต์แวร์พิเศษบนเครื่องเครื่องลูกข่าย
 16. CRM: ย่อมาจาก Customer Relationship Management กลยุทธ์หรือซอฟต์แวร์ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อติดตามงานขาย ตรวจสอบงานบริการลูกค้า ให้เกิดการจงรักภักดีต่อองค์กร บางครั้งก็เรียกอย่างย่อว่า CRM CRM ย่อมาจาก Customer Relationship Management หรือเรียกว่า การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งก็คือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยี
 17. ERP: ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning การวางแผนทรัพยากรองค์กร หมายถึง การบริหารจัดการภายในองค์กร เนื่องจากมีการแข่งขันกันที่สูง องค์กรต่าง ๆ จึงต้องมีการพัฒนากระบวนการและข้อมูลทั้งหมด ในองค์กร เพื่อที่จะได้มีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น โดยจะมีการนำอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในห่วงโซ่อุปทาน โดยเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโดยตรง
 18. SEO: ย่อมาจาก Search Engine Optimization การทำอันดับข้อมูลให้เด่นสุด
 19. UI: ย่อมาจาก User Interface ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ หมายถึง สิ่งที่มีไว้ให้ผู้ใช้ใช้ในการกระทำกับระบบหรือสิ่งของต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์ เครื่องจักร เครื่องกล อุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าใดๆ หรือระบบที่มีความซับซ้อนอื่นๆ เพื่อให้สิ่งๆนั้นทำงานตามความต้องการของผู้ใช้
 20. UX: ย่อมาจาก User Experience ประสบการณ์ผู้ใช้คือวิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบและสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ ระบบ หรือบริการ รวมถึงการรับรู้ของบุคคลในเรื่องประโยชน์ใช้สอย ความสะดวกในการใช้งาน และประสิทธิภาพ การปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัท นักออกแบบ และผู้สร้างส่วนใหญ่เมื่อสร้างและปรับแต่งผลิตภัณฑ์
 21. IB : ย่อมาจาก Inbox ส่งข้อความ
 22. CF : ย่อมาจาก Confirm ขอจองไว้ ตกลงซื้อ สั่งซื้อ
 23. PM : ย่อมาจาก Private Message ส่งข้อความส่วนตัว
 24. DM :ย่อมาจาก Direct Message ส่งข้อความโดยตรง

การรู้ความหมายของตัวย่อภาษาอังกฤษเหล่านี้จะช่วยให้เราสื่อสารและเข้าใจคำศัพท์ที่ใช้ในการซื้อขายออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง และช่วยให้การซื้อขายและการสื่อสารของเราดูมีประสิทธิภาพและมั่นใจได้ดีกว่า

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]