Google Maps รองรับการใช้งานบน Apple Watch แล้ว

1443758283-applewatch-o

กูเกิล ได้มีการปรับปรุง Google Maps เวอร์ชั่นระบบปฏิบัติการ iOS ช่วยให้สามารถใช้งานได้บน Apple Watch แล้ว

เวอร์ชั่น 4.11.0 จะช่วยให้ผู้ใช้งาน Apple Watch สามารถดูตำแหน่ง ณ เวลาปัจจุบัน และเส้นทางการเดินรถแบบ turn-by-turn อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะของแอปฯ Google Maps ใน Apple Watch จะไม่เหมือนบนสมาร์ทโฟนที่มาแบบเต็มรูปแบบ ทั้งสีและขนาด แต่ถูกออกแบบมาให้เป็นตัวช่วยในการเดินทาง โดยจะแสดงทิศทางจากลูกศรสีฟ้า และบอกระยะทางจนกว่าถึงทิศทางต่อไป รวมถึงยังสามารถบันทึกตำแหน่งที่ต้องใช้งานบ่อยๆ อย่างเช่น สำนักงาน หรือ บ้าน ได้อีกด้วย

1443758294-applewatch-o

นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากับ iPhone ได้โดยอัตโนมัติ  ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแอปฯ ได้ทันทีเมื่อเปิดการใช้งานจาก Apple Watch รวมถึงยังสนับสนุนโหมดการขนส่งต่างๆที่สามารถดูได้บน iPhone เช่น รถจักรยาน, เดิน, ขับรถ และระบบขนส่งสาธารณะอีกด้วย

สามารถอัปเดต Google Maps เวอร์ชั่นล่าสุด ได้จาก iTunes Store


ที่มา TechSpot

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]