ส่วนลดพิเศษ lazada

AM PM คืออะไร ช่วงเวลาไหน กี่โมงAM PM คืออะไร ช่วงเวลาไหน กี่โมง

AM และ PM เป็นตัวย่อของภาษาอังกฤษ โดยมาจากภาษาละติน กล่าวคือ AM ย่อมาจากคำว่า Ante Meridiem ซึ่งหมายถึง “ก่อนเที่ยง” และ PM ย่อมาจากคำว่า Post Meridiem ซึ่งหมายถึง “หลังเที่ยง” ใช้เพื่อแสดงช่วงเวลาในแต่ละช่วงของวัน คือ

 • AM คือ เวลาตั้งแต่เที่ยงคืน (12:00 นาฬิกา) จนถึง 12:00 นาฬิกาเที่ยง (12:00 น.)
 • 1:00 am คือ 1:00 น. ภาษาไทย ตีหนึ่ง
 • 2:00 am คือ 2:00 น. ภาษาไทย ตีสอง
 • 3:00 am คือ 3:00 น. ภาษาไทย ตีสาม
 • 4:00 am คือ 4:00 น. ภาษาไทย ตีสี่
 • 5:00 am คือ 5:00 น. ภาษาไทย ตีห้า
 • 6:00 am คือ 6:00 น. ภาษาไทย หกโมงเช้า
 • 7:00 am คือ 7:00 น. ภาษาไทย เจ็คโมงเช้า
 • 8:00 am คือ 8:00 น. ภาษาไทย แปดโมงเช้า
 • 9:00 am คือ 9:00 น. ภาษาไทย เก้าโมง
 • 10:00 am คือ 10:00 น. ภาษาไทย สิบโมง
 • 11:00 am คือ 11:00 น. ภาษาไทย สิบเอ็ดโมง
 • 12:00 pm คือ 12:00 น. ภาษาไทย เที่ยงวัน

 

 • PM คือ เวลาตั้งแต่ 12:00 นาฬิกาเที่ยง (12:00 น.) จนถึงเที่ยงคืน (12:00 นาฬิกาขึ้นไป)
 • 1:00 pm คือ 13:00 น. ภาษาไทย บ่ายโมง
 • 2:00 pm คือ 14:00 น. ภาษาไทย บ่ายสอง
 • 3:00 pm คือ 15:00 น. ภาษาไทย บ่ายสาม
 • 4:00 pm คือ 16:00 น. ภาษาไทย สี่โมงเย็น
 • 5:00 pm คือ 17:00 น. ภาษาไทย ห้าโมงเย็น
 • 6:00 pm คือ 18:00 น. ภาษาไทย หกโมงเย็น
 • 7:00 pm คือ 19:00 น. ภาษาไทย หนึ่งทุ่ม
 • 8:00 pm คือ 20:00 น. ภาษาไทย สองทุ่ม
 • 9:00 pm คือ 21:00 น. ภาษาไทย สามทุ่ม
 • 10:00 pm คือ 22:00 น. ภาษาไทย สี่ทุ่ม
 • 11:00 pm คือ 23:00 น. ภาษาไทย ห้าทุ่ม
 • 12:00 am คือ 24:00 น. ภาษาไทย เที่ยงคืน

ยกตัวอย่างเช่น เวลา 3:00 นาฬิกาในบ่ายวันจะเขียนเป็น 3:00 PM และเวลา 9:00 นาฬิกาในเช้าวันจะเขียนเป็น 9:00 AM โดยทั่วไปแล้วช่วงเวลา AM เป็นช่วงเวลาตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงคืน และช่วงเวลา PM เป็นช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายจนถึงเที่ยงคืน โดยสามารถแปลงเป็นระบบ 24 ชั่วโมงได้ดังนี้

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]