เอไอเอส – ดีแทค จับมือใช้เสาสัญญาณร่วมกัน 2,000 เสาภายในสิ้นปี ลดการลงทุนซ้ำซ้อน

SharingC1087-600x400

เอไอเอส และ ดีแทค ไตรเน็ต จับมือร่วมมือในการใช้โครงข่ายเสารสัญญาณมือถือร่วมกัน ช่วยลดค่าใช้จ่าย การลงทุนซ้ำซ้อน โดนความร่วมมือทั้งสองฝ่ายจะมีเสาสัญญาณใช้ร่วมกัน 2,000 เสาภายในสิ้นปี 2558 สนองนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลและการบริหารงานของรัฐ (กสทช.)

ทั้งนี้ทั้งสองบริษัท ได้ตกลงสัญญาในรูปแบบ Strategic Agreement ไม่ได้มีการตั้งบริษัทเพื่อรองรับการให้บริการใหม่แต่อย่างใด ซึ่งเสาสัญญาณ 2,000 ต้นจะไปลงทุนในพื้นที่อีก 20% ที่ยังไม่มีการเพิ่มพื้นที่การให้บริการ และการให้บริการในครั้งนี้ เฉพาะเสาสัญญาณเฉพาะ 3G 2100MHz เท่านั้น

โดยความร่วมมือในโครงการนี้ ผู้ให้บริการทั้งสองฝ่ายต้องแชร์ข้อมูลร่วมกันถึงแผนการวางเครือข่ายเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้มีการลงทุนซ้ำซ้อน ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาการให้บริการไปยังพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วขึ้น ประกอบกับยังเป็นการปฏิบัติตามแนวนโยบายของ กสทช. ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้สาธารณูปโภคร่วมกัน และมีการใช้อุปกรณ์ร่วมกันซึ่งสามารถลดปริมาณการตั้งเสาสถานีฐานซ้ำซ้อน จากปัจจุบันที่พบว่ามีหลายพื้นที่ได้ลงทุนซ้ำซ้อนโดยเปล่าประโยชน์ พร้อมทั้งยังเป็นการลดปริมาณเสาสถานีฐานในพื้นที่ชุมชน เชื่อว่าการขยายโครงสร้างเสาสัญญาณร่วมกัน จะเพิ่มความรวดเร็วจะนำไปสู่ประโยชน์กับทุกฝ่าย ทั้งผู้ใช้งาน อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และประเทศโดยรวม

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]