ส่วนลดพิเศษ lazada

10 สายงานที่ได้ เงินเดือนเยอะที่สุดในไทย มีอะไรบ้าง

ทำไมต้องเลือกทำงานสายงานที่ได้ เงินเดือนเยอะ

การเลือกทำงานสายงานที่ได้เงินเดือนเยอะไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นต้องทำ แต่มีบางคนอาจเลือกทำเพื่อต้องการเงินเพียงพอในการออกแบบชีวิตที่ต้องการ หรือต้องการออมเงินเพื่อการลงทุนในอนาคต

อีกสาเหตุหนึ่งที่บางคนอาจเลือกทำงานสายงานที่ได้เงินเดือนสูงเนื่องจากต้องการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่สูงขึ้น เช่น การซื้อบ้านหรือรถยนต์ การเดินทางไกล การเดินทางไปต่างประเทศ และการทำงานนานๆ แล้วต้องการเงินเพียงพอในการเกษียณอายุ

อย่างไรก็ตาม การเลือกทำงานสายงานที่ได้เงินเดือนสูงไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด สิ่งที่สำคัญคือการเลือกทำงานที่ตรงกับความสามารถและความสนใจของตนเอง โดยทำงานที่ทำให้รู้สึกสนุกสนานและมีความสุข เพราะการทำงานที่มีความสุขจะช่วยเสริมสร้างชีวิตที่มีคุณภาพดีและสมดุลของเราอย่างมากยิ่งขึ้น

นี่คือ 10 สายงานที่ได้รับเงินเดือนสูงที่สุดในประเทศไทย

 1. ทนายความ สายงานที่ได้ เงินเดือนเยอะทนายความ

  ทนายความเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนในการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาทางกฎหมายในทางสังคมและธุรกิจ หน้าที่ของทนายความได้แก่ การศึกษาเรื่องกฎหมาย เขียนเอกสารทางกฎหมาย เลือกใช้สิทธิทางกฎหมายให้เหมาะสมกับลูกค้า และแทนลูกค้าของเขาในการออกเสียงในศาลและทำการอธิบายเกี่ยวกับกฎหมายและข้อกฎหมายต่างๆให้เข้าใจ

  เงินเดือนของทนายความมีการแตกต่างกันไปตามประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ โดยเฉลี่ยแล้ว เงินเดือนของทนายความในระดับประเทศอยู่ที่ประมาณ 50,000-100,000 บาทต่อเดือน แต่สามารถสูงถึงกว่านั้นได้ในกรณีที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่สูง


 2. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สายงานที่ได้ เงินเดือนเยอะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนเชิงลึกในสาขาของที่สุดในสาขาที่เลือก เช่น ออร์โธปิดิกส์ ศัลยกรรม กุมารเวชศาสตร์ จิตเวชศาสตร์ วิสัญญีวิทยา ฯลฯ หน้าที่ของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเน้นการวินิจฉัยและรักษาโรคในสาขาที่เลือก อาทิ การตรวจวินิจฉัยอาการป่วย รักษาโรค และให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย เพื่อช่วยรักษาโรคและป้องกันโรคอื่นๆ

  เงินเดือนของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีความแตกต่างกันไปตามสาขาและความเชี่ยวชาญ โดยเฉลี่ยแล้ว เงินเดือนของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอยู่ที่ประมาณ 100,000-200,000 บาทต่อเดือน แต่สามารถสูงถึงกว่านั้นได้ในกรณีที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงานในสาขาที่ยอดเยี่ยม


 3. ศิลปินและนักแสดง

  ศิลปินและนักแสดงเป็นผู้ที่มีความสามารถทางศิลปะและการแสดงอย่างเป็นอาชีพ หน้าที่ของศิลปินและนักแสดงสามารถแบ่งออกเป็นหลายๆ อย่าง ได้แก่ การฝึกและปรับปรุงทักษะการแสดง การเตรียมตัวและบริหารเวลาเพื่อการฝึกฝนและการแสดง เช่น การฝึกดนตรี การฝึกเต้น การฝึกการแสดง การเตรียมตัวเพื่อเข้ารับบท การฝึกการสร้างสรรค์ และอื่นๆเงินเดือนของศิลปินและนักแสดงมีความแตกต่างกันไปตามความชำนาญและความสำเร็จในการทำงาน โดยเฉลี่ยแล้ว เงินเดือนของศิลปินและนักแสดงอยู่ที่ประมาณ 50,000-100,000 บาทต่อเดือน แต่สามารถสูงถึงกว่านั้นได้ในกรณีที่มีความสำเร็จในการทำงานและมีฐานสมาชิกแฟนคลับที่กว้างขวาง


 4. ผู้ประกอบการ สายงานที่ได้ เงินเดือนเยอะผู้ประกอบการ

  ผู้ประกอบการเป็นคนที่ก่อตั้งและดำเนินธุรกิจของตนเอง หน้าที่ของผู้ประกอบการได้แก่ การวางแผนและสร้างกลยุทธ์ธุรกิจ การจัดการทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรทางการเงิน การสร้างและส่งเสริมการตลาดสินค้าหรือบริการ การดูแลลูกค้าและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืน

  เงินเดือนของผู้ประกอบการขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสำเร็จในธุรกิจของตน โดยเฉลี่ยแล้ว เงินเดือนของผู้ประกอบการอยู่ที่ประมาณ 50,000-200,000 บาทต่อเดือน แต่สามารถสูงถึงกว่านั้นได้ในกรณีที่มีธุรกิจที่สำเร็จและมีรายได้มาก


 5. วิศวกร สายงานที่ได้ เงินเดือนเยอะวิศวกร

  วิศวกรเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน้าที่ของวิศวกรมีหลายสาขา แต่สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ วิศวกรที่ทำงานในสำนักงานและวิศวกรที่ทำงานในสถานที่ หน้าที่ของวิศวกรได้แก่ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม ประเมินผลโครงการและทดสอบสิ่งประดิษฐ์ และการกำหนดและควบคุมการผลิตและการบำรุงรักษาระบบ

  เงินเดือนของวิศวกรขึ้นอยู่กับสาขาและประสบการณ์ โดยเฉลี่ยแล้ว เงินเดือนของวิศวกรอยู่ที่ประมาณ 30,000-100,000 บาทต่อเดือน แต่สามารถสูงถึงกว่านั้นได้ในกรณีที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในสาขาวิศวกรรมที่มีความต้องการสูง


 6. ผู้บริหารระดับสูงในบริษัท (CEO) สายงานที่ได้ เงินเดือนเยอะผู้บริหารระดับสูงในบริษัท (CEO)

  ผู้บริหารระดับสูงในบริษัทหรือ CEO (Chief Executive Officer) เป็นผู้ประกอบการหัวหน้าที่มีอำนาจในการบริหารและควบคุมกิจการของบริษัท หน้าที่ของ CEO ประกอบไปด้วยการกำหนดและนำทีมผู้บริหารเพื่อเตรียมกลยุทธ์และปรับปรุงบริษัท การตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน การควบคุมค่าใช้จ่ายและการดำเนินการทางการเงิน การจัดการและสร้างความสัมพันธ์กับส่วนต่างๆ ของบริษัท และการดูแลและสร้างความเชื่อมั่นในตลาด

  เงินเดือนของ CEO มีความแตกต่างกันไปตามขนาดและประสบการณ์ของบริษัท และอาจถูกกำหนดขึ้นอยู่กับภูมิภาค โดยเฉลี่ยแล้ว เงินเดือนของ CEO อยู่ที่ระดับสูงมาก และอยู่ในช่วง 500,000-2,000,000 บาทต่อเดือนหรือมากกว่านั้น อย่างไรก็ตาม มีบริษัทที่มีผู้บริหารระดับสูงที่มีเงินเดือนมากกว่านี้อีกด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับความสำเร็จและประสบการณ์ในการบริหารงานของผู้บริหาร


 7. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานที่ได้ เงินเดือนเยอะนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology or IT) เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้าที่ของนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่ การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการดูแลรักษาและป้องกันระบบสารสนเทศ

  เงินเดือนของนักเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นอยู่กับความชำนาญและประสบการณ์ในสาขานั้นๆ โดยเฉลี่ยแล้ว เงินเดือนของนักเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ที่ประมาณ 25,000-70,000 บาทต่อเดือน แต่สามารถสูงถึงกว่านั้นได้ในกรณีที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในสาขาที่มีความต้องการสูง


 8. นักเขียนและบรรณาธิการ สายงานที่ได้ เงินเดือนเยอะนักเขียนและบรรณาธิการ

  นักเขียนและบรรณาธิการเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการเขียนและการจัดการเนื้อหา หน้าที่ของนักเขียนและบรรณาธิการสามารถแบ่งออกเป็นหลายๆ อย่างได้แก่ การเขียนบทความ การตรวจสอบแก้ไขและจัดการเนื้อหา การบรรณาธิการ การเขียนเนื้อหาสื่อสังคมออนไลน์ การแต่งรายงาน และอื่นๆ

  เงินเดือนของนักเขียนและบรรณาธิการขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความสามารถ และความสำเร็จในงานของตนเอง โดยเฉลี่ยแล้ว เงินเดือนของนักเขียนและบรรณาธิการอยู่ที่ประมาณ 20,000-50,000 บาทต่อเดือน แต่สามารถสูงถึงกว่านั้นได้ในกรณีที่มีความสำเร็จในการเขียนและบรรณาธิการงานหนักหน้า


 9. วิทยาศาสตร์เคมีและเทคโนโลยี สายงานที่ได้ เงินเดือนเยอะวิทยาศาสตร์เคมีและเทคโนโลยี

  วิทยาศาสตร์เคมีและเทคโนโลยี (Chemical Science and Technology) เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสารเคมีและเทคโนโลยีการผลิต หน้าที่ของวิทยาศาสตร์เคมีและเทคโนโลยีได้แก่ การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการผลิต การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ การดูแลรักษาระบบการผลิต และการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี

  เงินเดือนของวิทยาศาสตร์เคมีและเทคโนโลยีขึ้นอยู่กับความชำนาญและประสบการณ์ในสาขาวิชานั้นๆ โดยเฉลี่ยแล้ว เงินเดือนของวิทยาศาสตร์เคมีและเทคโนโลยีอยู่ที่ประมาณ 25,000-70,000 บาทต่อเดือน แต่สามารถสูงถึงกว่านั้นได้ในกรณีที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในสาขาวิชานี้มากขึ้น


 10. นักเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

  นักเงินและอัตราแลกเปลี่ยน (Finance and Forex Specialist) เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการเงินและการลงทุน หน้าที่ของนักเงินและอัตราแลกเปลี่ยนได้แก่ การวิเคราะห์และประเมินผลการลงทุน การจัดการการเงิน การวางแผนการเงิน การวิเคราะห์และควบคุมค่าเงิน การวิเคราะห์และควบคุมความเสี่ยงในการลงทุน การทำธุรกรรมต่างๆ ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน และอื่นๆ

  เงินเดือนของนักเงินและอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความชำนาญและประสบการณ์ในสาขานี้ โดยเฉลี่ยแล้ว เงินเดือนของนักเงินและอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 35,000-70,000 บาทต่อเดือน แต่สามารถสูงถึงกว่านั้นได้ในกรณีที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในสาขานี้มากขึ้น


สรุปสายงาน ไหนที่ได้เงินเดือนเยอะที่สุด 2023

สายงานเหล่านี้มีความต้องการในตลาดแรงงานและต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในงานของแต่ละสายงาน ซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาและความพยายามในการศึกษา ประสบการณ์ และการพัฒนาทักษะตลอดเวลา เพื่อที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับค่าตอบแทนสูงสุดที่เป็นไปได้ โดยอาจมีการผันแปรตามสถานการณ์ตลาดและเศรษฐกิจอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การได้รับเงินเดือนสูงขึ้นอยู่กับความชำนาญและประสบการณ์ของบุคคลในสายงานนั้นๆ

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]