เปิดราคา Samsung Galaxy S24 Ultra 2024เปิดราคา Samsung Galaxy S24 Ultra 2024

Samsung Galaxy S24 Ultra ราคาเท่าไร?

  • Galaxy S24 Ultra ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 46,900-62,900 บาท
  • Galaxy S24 Ultra รุ่น 12GB / 256GB ราคา 46,900 บาท
  • Galaxy S24 Ultra รุ่น 12GB / 512GB ราคา 52,900 บาท
  • Galaxy S24 Ultra รุ่น 12GB / 1TB ราคา 62,900 บาท

Samsung Galaxy S24+ ราคาเท่าไร?

Samsung Galaxy S24+ รุ่น RAM 12GB / 256GB  ราคา 38,900 บาท
Samsung Galaxy S24+ รุ่น RAM 12GB / 512GB  ราคา 43,900 บาท

Samsung Galaxy S24 ราคาเท่าไร?

  • Samsung Galaxy S24 รุ่น 8GB / 128GB ราคา 30,900 บาท
  • Samsung Galaxy S24 รุ่น RAM 8GB / 256GB ราคา 33,900 บาท
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]