ส่องวิธีเลือกเครื่องปั่นไฟและข้อดีของเครื่องปั่นไฟ 3KW

“เครื่องปั่นไฟ” อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ใช้งานกันอย่างแพร่หลายทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม งานเกษตรกรรม อาคารสำนักงาน รวมไปถึงภายในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ที่จำเป็นต้องใช้ไฟอยู่ตลอดเวลา เช่น โรงพยาบาล อาคารที่มีลิฟต์ และคลังสำหรับเก็บน้ำมัน เพราะหากกระแสไฟฟ้าดับลงกระทันหันอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ แต่ถ้าจะเลือกซื้อเครื่องปั่นไฟสักเครื่อง ควรพิจารณาจากอะไร แล้วเครื่องปั่นไฟ 3KW มีจุดเด่นและประโยชน์อย่างไรบ้าง วันนี้เรามีข้อมูลดี ๆ มาฝากกัน

เครื่องปั่นไฟ 3KWวิธีเลือกเครื่องปั่นไฟให้ตอบโจทย์การใช้งาน
1. พิจารณาจากจุดประสงค์การใช้งานว่าต้องการซื้อเครื่องปั่นไฟเพื่ออะไร โดยส่วนมากมักมีเหตุผลหลักดังนี้
• เพื่อใช้ทดแทนไฟหลวงในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง
• เพื่อใช้สำรองไฟในบ้านกรณีเกิดไฟฟ้าดับกระทันหัน
• เพื่อใช้กับอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น เครื่องจักร คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์
• เพื่อใช้กับงานภาคสนามหรืองานนอกสถานที่ที่อาจไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
• เพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคารที่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลาเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
2. พิจารณาจากอุปกรณ์ที่จะใช้เชื่อมต่อกับเครื่องปั่นไฟว่ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อะไรบ้างที่จำเป็นต้องใช้งาน มีจำนวนเท่าไหร่ ใช้ไฟเครื่องละกี่วัตต์ ระยะทางในการเดินสายไฟจากเครื่องปั่นไฟไปถึงตัวอุปกรณ์ รวมทั้งจำแนกประเภทของอุปกรณ์ให้ชัดเจนว่าเป็นอุปกรณ์ประเภทมีมอเตอร์หรือไม่
• อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างหรือความร้อน มักไม่มีมอเตอร์เป็นส่วนประกอบ สามารถรวมค่าวัตต์เพื่อเลือกซื้อเครื่องปั่นไฟขนาดที่เหมาะสมได้เลย
• อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์เป็นส่วนประกอบ เช่น ปั๊มน้ำ แอร์ เวลาคำนวณค่าวัตต์เพื่อเลือกเครื่องปั่นไฟต้องเผื่อค่าความปลอดภัยในการเดินเครื่องด้วย
3. พิจารณาจากขนาดเครื่องปั่นไฟ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
• เครื่องปั่นไฟขนาดเล็ก ปริมาณน้อยกว่า 1kVA – 20kVA ขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายง่าย ลักษณะคล้ายเครื่องปั๊มลม เหมาะกับการใช้งานในบ้าน มีให้เลือกทั้งระบบไฟฟ้าเฟสเดียวและ 3 เฟส
• เครื่องปั่นไฟขนาดกลาง ปริมาณ 50kVA – 2,500kVA เป็นเครื่องปั่นไฟ 3 เฟส เหมาะกับการใช้งานในธุรกิจขนาดกลางที่ต้องใช้ไฟฟ้าต่อเนื่อง
• เครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ ปริมาณ 4,000kVA ขึ้นไป เหมาะจะใช้ทดแทนไฟฟ้ากำลังหลักในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โรงผลิตไฟฟ้าต้นกำลัง และโรงงานพลังงานต่าง ๆ

ส่องข้อดีของเครื่องปั่นไฟ 3KW
หากเทียบจากกำลังไฟฟ้าแล้ว เครื่องปั่นไฟ 3KW จะมีกำลังไฟฟ้าอยู่ที่ 3.75kVA ถือเป็นเครื่องปั่นไฟขนาดเล็ก จุดเด่นหลักของเครื่องปั่นไฟ 3KW จึงอยู่ที่ขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายง่าย มีให้เลือกทั้งแบบน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซิน มีราคาไม่สูงเท่าเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ พกพาไปใช้นอกสถานที่ได้สะดวก เหมาะกับการใช้งานในบ้าน นำไปใช้ต่างจังหวัด หรือคนที่ชอบเข้าป่าตั้งแคมป์และยังต้องการมีไฟฟ้าใช้งานตามปกติ เครื่องปั่นไฟ 3KW ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีทีเดียว

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]