สหรัฐอเมริกาและจีนช่วยเพิ่มการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลกได้ถึง 50% ในปีที่ผ่านมา


ส่วนลดพิเศษ lazada

สหรัฐอเมริกาและจีนช่วยเพิ่มการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลกได้ถึง 50% ในปีที่ผ่านมา

พลังงานแสงอาทิตย์ถูกมองว่าเป็นแหล่งพลังงานสีเขียวที่ใช้งานได้มากที่สุด เนื่องจากความสะดวกสบายในการติดตั้ง และแสงแดดที่มีอยู่มากมาย ปัจจุบันมีกำลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ประมาณ 305 กิกะวัตต์ในโลกซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 50 กิกะวัตต์ในปี 2010 ตามข้อมูลที่รวบรวมได้จาก The Guardian จีนและอเมริกาเป็นผู้นำในการเติบโตนี้ ทั้งสองประเทศมีกำลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากปี 2015 โดยมีจำนวนทั้งหมดเพิ่มขึ้นเกือบ 80 กิกะวัตต์ในปี 2016 เพิ่มขึ้นจาก 50 กิกะวัตต์ในปี 2015

แรงกระตุ้นของรัฐบาลและความห่วงใยที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศช่วยให้เกิดการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศจีนเพียงประเทศเดียวคิดเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เมื่อปีที่แล้ว ด้วยตลาดเอเชียโดยคิดเป็นสัดส่วนเกือบสองในสามของกำลังการผลิตในปี 2016

การเติบโตของยุโรปยังคงแข็งแกร่งด้วยเช่นกัน ด้วยการก้าวล้ำ 100 กิกะวัตต์ในช่วงต้นปี 2016 ตั้งแต่นั้นมาการเติบโตก็ชะลอตัวลง กระตุ้นให้ EU เพิ่มเป้าหมายด้านพลังงานทดแทนจาก 20% เป็น 35% ภายในปี 2030

เพื่อรักษาแนวโน้มเช่นนี้รัฐบาลจำเป็นต้องกระตุ้นผู้อยู่อาศัยและธุรกิจต่อไป เทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงานที่เชื่อถือได้และมีขนาดใหญ่ต้องได้รับการพัฒนาเช่นกัน โดยรวมปี 2016 เป็นปีที่ดีสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ แต่ก็ยังมีหนทางข้างหน้าอีกยาวไกลที่รออยู่

ที่มา TechSpot

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]