เปิดเงื่อนใหม่ เที่ยวปันสุข 1 คนได้ 2 สิทธิ์ พร้อมวิธีลงทะเบียน รายละเอียดและเงื่อนไข

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง ทางคณะรัฐบาลได้ผุดไอเดียกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาโดยเป็นมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ โดยโครงการนี้จะใช้เวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2563 และเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์กันตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎคมเป็นต้นไป

วิธีลงทะเบียนเที่ยวปันสุข

เที่ยวปันสุข คืออะไร

สำหรับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวนี้ประกอบไปด้วย 3 แพคเกจด้วยกันคือ แพคเกจกำลังใจ แพคเกจเราไปเที่ยวกันและแพคเกจเที่ยวปันสุข โดยแต่ละแพคเกจมีความแตกต่างกันดังต่อไปนี้ วิธีลงทะเบียนเที่ยวปันสุข ง่ายๆ 

·         กำลังใจ เป็นแพคเกจที่จัดขึ้นเพื่อให้กำลังใจบุคลากรแนวหน้าที่รับมือกับสถานการณ์โควิด-19 เช่น แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เป็นต้น การลงทะเบียนนั้นทำได้โดยแจ้งความจำนง 1 คน/1 สิทธิ์(ไม่เกี่ยวกับครอบครัว) สิทธิ์ที่จะได้คือท่องเที่ยวหรือศึกษาดูงานต่างจังหวัดฟรีผ่านบริษัทนำเที่ยว โดยทางบริษัทจะออกแบบแพคเกจท่องเที่ยวแบบ 2 วัน 1 คืนภายในงบประมาณไม่เกิน 2,000 บาท สำหรับแพคเกจนี้รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณ 2,400 ล้านบาท โดยคาดว่าจะกระตุ้นให้เกิดเงินหมุนเวียน 6,500 ล้านบาท

·         เราไปเที่ยวกัน ส่วนแพคเกจนี้รัฐบาลจะสนับสนุนในแบบร่วมจ่าย (Co-Pay) โดยช่วยลดค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆสูงสุดถึง 18,000 บาท สามารถแจ้งความจำนง 1 คน/2 สิทธ์  สำหรับการจองที่พักรัฐจะช่วยเหลือ 40% ของราคาห้องพัก(แต่ไม่เกิน 3,000 บาท/คืน) จองได้สูงสุด 5 คืน(ไม่เกิน 15,000 บาท/ 5 คืน) นอกจากช่วยเหลือค่าห้องแล้วรัฐยังแจกเงินเที่ยวในรูปแบบบัตรกำนัลดิจิตัล (E-Voucher)) จำนวน 600 บาท/วัน สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท/ 5 วัน เงินนี้รัฐจะโอนเข้าแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” โดยไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ บัตรกำนัลนี้สามารถใช้ได้เฉพาะวันที่เช็คอินจนกระทั่งวันที่เช็คเอาท์(23:59 น) เท่านั้น ถ้าไม่ได้ใช้เงินก้อนนี้ เงินจะกลับคืนเข้าระบบ เงินนี้เป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในเรื่องการท่องเที่ยว ค่าอาหารต่างๆ และต้องใช้ในจังหวัดที่ตัวเองไม่ได้มีทะเบียนบ้านอยู่เท่านั้น แพคเกจนี้รัฐสนับสนุนที่พัก 5 ล้านคืน ใช้งบประมาณสนับสนุน 18,000 ล้านบาท

·         เที่ยวปันสุข เป็นแพคเกจกระตุ้นให้เกิดการเดินทาง โดยรัฐจะช่วยเหลือค่าเดินทางในอัตรา 40% (นักท่องเที่ยวจ่าย 60% ของราคาบัตรโดยสาร) โดยจะจำหน่ายบัตรโดยสารผ่านการขนส่ง 3 ประเภทคือ สายการบินในประเทศ รถเช่าและรถขนส่งไม่ประจำทางข้ามจังหวัด โดยจะช่วยสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทและให้ 1 คน/ 2 สิทธิ์ แพคเกจนี้สนับสนุนบัตรโดยสาร 2 ล้านใบ ใช้งบประมาณ 2,000 ล้านบาท

*นอกจากนี้หากนักท่องเที่ยวจองที่พักจากแพคเกจ “เราไปเที่ยวกัน” แล้ว จะได้รับสิทธิ์จองบัตรโดยสารเครื่องบินสายการบินในประเทศขาไป-ขากลับ ในราคาพิเศษ 2,500 บาท จากแพคเกจ “เที่ยวปันสุข” เพิ่มอีก 1 สิทธิ์ เป็นสิทธิพิเศษเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทั้งสองแพคเกจ

**การรับสิทธิ์ในแพคเกจ “เราไปเที่ยวกัน” และ “เที่ยวปันสุข” ถูกปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่จาก 1 คน/ 1 สิทธิ์ เป็น 1 คน/ 2 สิทธิ คือสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียนและสิทธิ์สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปด้วย แต่มีเงื่อนไขคือต้องกรอกข้อมูลของผู้ที่จะเดินทางไปด้วยและต้องเดินทางไปในเส้นทางเดียวกันเท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิ์

วิธีลงทะเบียนเที่ยวปันสุข

เที่ยวปันสุข วิธีการลงทะเบียน

1. ผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน Platfrom ของธนาคารกรุงไทย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-31 ตุลาคม 2563

2. ลงทะเบียนรับสิทธิ์ “เราจะไปเที่ยวกัน” เพื่อจองที่พัก เมื่อจองแล้วผู้เดินทางจะต้องจ่ายค่าห้องพักทันที 60% ส่วนอีก 40% รัฐจะเป็นผู้จ่ายให้ทางที่พักเองเมื่อเช็คเอาท์แล้วเรียบร้อย

3. ลงทะเบียนรับสิทธิ์ “เที่ยวปันสุข” สำหรับส่วนลดค่าบัตรโดยสารทั้งขาไป-ขากลับ เมื่อลงทะเบียนแล้วจะได้ Promotion Code ซึ่งสามารถนำ Code นี้ไปจองบัตรโดยสารได้

ทั้งนี้การเดินทางท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องเที่ยวครั้งเดียวครบ 5 วัน สามารถแยกเดินทางได้ตามสะดวก แต่จำนวนวันรวมต้องไม่เกิน 5 วัน โดยเดินทางภายในช่วงเวลาของโครงการคือ กรกฎาคม-ตุลาคม 2563 และต้องไปเที่ยวในจังหวัดที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเท่านั้น

เที่ยวปันสุข เงิน 600 บาท ใช้ไม่หมดทบได้

สำหรับเงิน 600 บาทนั้น เป็นเป็นเงินส่วนที่รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่น ค่าอาหาร เป็นต้น โดยรัฐจะโอนเข้าแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะสามารถใช้ได้ในจังหวัดเดียวกันกับที่จองที่พักเอาไว้เท่านั้น หากใช้เงินไม่หมด ไม่สามารถนำเงินในแอพพลิเคชั่นไปใช้ที่จังหวัดอื่นได้ อย่างไรก็ตามเงื่อนไขการใช้เงินจะยังเป็นนักท่องเที่ยวจ่าย 60% รัฐช่วย 40% เหมือนเดิม เช่น ทานอาหาร 1 มื้อ 1,000 บาท ก็จ่ายเอง 600 บาท ส่วนอีก 400 บาทสามารถใช้เงินจาก E-Voucher มาจ่ายได้ และถ้าวันนี้ใช้ไม่หมด(ใช้ไปแค่ 400 เหลือ 200 บาท) เงิน 200 ที่เหลือสามารถนำไปทบวันต่อไปได้ เพียงแต่เบิกออกมาเป็นเงินสดไม่ได้เท่านั้น

สำหรับเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นที่จะเปิดให้ลงทะเบียนนั้น ต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ดังนั้นอาจจะเป็นเว็บไซต์ใหม่ของธนาคารกรุงไทยหรืออาจลงผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ก็ได้เช่นเดียวกัน (สำหรับเว็บไซต์ที่มีชื่อคล้ายๆกับโครงการอื่นๆก่อนหน้า เช่น  www.เที่ยวปันสุข.com นั้นไม่ใช้เว็บไซต์ของทาง ททท. ห้ามลงทะเบียนเด็ดขาด อาจเป็นเว็บไซต์ของมิจฉาชีพได้) ส่วนข้อมูลที่ต้องลงทะเบียนนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด แต่คาดการณ์ว่าน่าจะใช้ ชื่อ อายุ รูปถ่าย อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์และรหัส OTP

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]