รวบรวม ราคาทองคำ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 2022

รวบรวม ราคาทองคำ#ราคาทองคำ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. 2508 บาทละ 416 บาท
พ.ศ. 2509 บาทละ 414 บาท
พ.ศ. 2510 บาทละ 416 บาท
พ.ศ. 2511 บาทละ 451 บาท
พ.ศ. 2512 บาทละ 476 บาท
พ.ศ. 2513 บาทละ 416 บาท
พ.ศ. 2514 บาทละ 451 บาท
พ.ศ. 2515 บาทละ 576 บาท
พ.ศ. 2516 บาทละ 912 บาท
พ.ศ. 2517 บาทละ 1,497 บาท
พ.ศ. 2518 บาทละ 1,580 บาท
พ.ศ. 2519 บาทละ 1,379 บาท
พ.ศ. 2520 บาทละ 1,519 บาท
พ.ศ. 2521 บาทละ 1,982 บาท
พ.ศ. 2522 บาทละ 3,063 บาท
พ.ศ. 2523 บาทละ 5,660 บาท
พ.ศ. 2524 บาทละ 4,869 บาท
พ.ศ. 2525 บาทละ 4,239 บาท
พ.ศ. 2526 บาทละ 4,791 บาท
พ.ศ. 2527 บาทละ 4,233 บาท
พ.ศ. 2528 บาทละ 4,274 บาท
พ.ศ. 2529 บาทละ 4,708 บาท
พ.ศ. 2530 บาทละ 5,614 บาท
พ.ศ. 2531 บาทละ 5,644 บาท
พ.ศ. 2532 บาทละ 5,004 บาท
พ.ศ. 2533 บาทละ 4,916 บาท
พ.ศ. 2534 บาทละ 4,615 บาท
พ.ศ. 2535 บาทละ 4,375 บาท
พ.ศ. 2536 บาทละ 4,467 บาท
พ.ศ. 2537 บาทละ 4,745 บาท
พ.ศ. 2538 บาทละ 4,712 บาท
พ.ศ. 2539 บาทละ 4,792 บาท
พ.ศ. 2540 บาทละ 4,869 บาท
พ.ศ. 2541 บาทละ 5,748 บาท
พ.ศ. 2542 บาทละ 5,144 บาท
พ.ศ. 2543 บาทละ 5,426 บาท
พ.ศ. 2544 บาทละ 5,766 บาท
พ.ศ. 2545 บาทละ 6,355 บาท
พ.ศ. 2546 บาทละ 7,167 บาท
พ.ศ. 2547 บาทละ 7,844 บาท
พ.ศ. 2548 บาทละ 8,555 บาท
พ.ศ. 2549 บาทละ 12,900บาท
พ.ศ. 2550 บาทละ 13,300บาท
พ.ศ. 2551 บาทละ 15,350บาท
พ.ศ. 2552 บาทละ 17,250บาท
พ.ศ. 2553 บาทละ 20,050บาท
พ.ศ. 2554 บาทละ 27,100 บาท
พ.ศ. 2555 บาทละ 25,900บาท
พ.ศ. 2556 บาทละ 24,350บาท
พ.ศ. 2557 บาทละ 21,150บาท
พ.ศ. 2558 บาทละ 20,150 บาท
พ.ศ. 2559 บาทละ 22,800บาท
พ.ศ. 2560 บาทละ 21,200บาท
พ.ศ. 2561 บาทละ 20,300 บาท
พ.ศ. 2562 บาทละ 22,400 บาท
พ.ศ. 2563 บาทละ 30,400 บาท
พ.ศ. 2564 บาทละ 28,950 บาท
พ.ศ. 2565 บาทละ 30,900 บาท (#ราคาล่าสุด) *07/03/2565

บันทึกไว้ในความทรงจำคนรุ่นใหม่ปี 2565 เป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน?

ขอบคุณ : ข้อมูลและเจ้าของภาพ
Cr. น้ำหอมดอกไม้ไทย

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]