แอบอ้างบริษัทดังรับสมัครงาน ผ่านทาง Lineมิจฉาชีพ รูปแบบใหม่แอบอ้างบริษัทดังรับสมัครงาน ผ่านทาง Application Line

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีการสื่อสารได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้มิจฉาชีพสามารถหาช่องทางใหม่ๆ ในการหลอกลวงเหยื่อได้มากขึ้น หนึ่งในกลโกงที่กำลังระบาดหนักในขณะนี้ คือ การแอบอ้างบริษัทดังรับสมัครงานผ่านทาง Application Line

วิธีการของมิจฉาชีพคือ ปลอมแปลงบัญชี Line ของบริษัทดังต่างๆ เช่น ธนาคาร สายการบิน องค์กรธุรกิจต่างๆ จากนั้นส่งข้อความไปหาผู้สมัครงาน อ้างว่าบริษัทกำลังรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ โดยให้เพิ่มเพื่อน Line เพื่อพูดคุยและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เมื่อผู้สมัครงานหลงเชื่อเพิ่มเพื่อน Line มิจฉาชีพก็จะเริ่มหลอกลวงให้โอนเงินค่าสมัครงาน ค่าอบรม ค่าอุปกรณ์ในการทำงาน หรืออื่นๆ อีกมากมาย

หากผู้สมัครงานไม่ระมัดระวัง อาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ มีแนวทางง่ายๆ ดังนี้

  • ตรวจสอบที่มาของข้อความให้แน่ใจ ว่าข้อความนั้นมาจากบริษัทจริงหรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางการรับสมัครงานอย่างเป็นทางการของบริษัท
  • ไม่โอนเงินค่าสมัครงาน ค่าอบรม ค่าอุปกรณ์ในการทำงาน หรืออื่นๆ ให้กับบุคคลที่อ้างว่าเป็นพนักงานของบริษัท ก่อนที่จะตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าบุคคลนั้นเป็นคนของจริงหรือไม่
  • ระมัดระวังการคลิกลิงก์ที่แนบมากับข้อความ ลิงก์บางลิงก์อาจนำไปสู่เว็บไซต์ปลอม หรือเว็บไซต์ที่มีไวรัส

หากท่านได้รับข้อความอ้างว่าบริษัทดังกำลังรับสมัครงานผ่านทาง Line โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าข้อความนั้นมาจากบริษัทจริงหรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

วิธีการป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้างบริษัทดังรับสมัครงานผ่านทาง Line มีดังนี้

  • ตรวจสอบที่มาของข้อความ

ก่อนอื่น ให้ตรวจสอบที่มาของข้อความว่ามาจากบริษัทจริงหรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางการรับสมัครงานอย่างเป็นทางการของบริษัท เช่น เว็บไซต์ของบริษัท หน้าเพจ Facebook ของบริษัท ช่องทางรับสมัครงานของบริษัท เป็นต้น หากข้อความนั้นมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ก็ให้พิจารณาต่อ

  • อย่าโอนเงิน

โดยปกติแล้ว บริษัทจะไม่เรียกเก็บเงินค่าสมัครงาน ค่าอบรม ค่าอุปกรณ์ในการทำงาน หรืออื่นๆ จากผู้สมัครงาน เว้นแต่จะเป็นค่าธรรมเนียมในการสมัครงาน ซึ่งจะต้องระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนในประกาศรับสมัครงาน หากมีบุคคลที่อ้างว่าเป็นพนักงานของบริษัทเรียกเก็บเงินจากท่าน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าบุคคลนั้นเป็นคนของจริงหรือไม่ และตรวจสอบรายละเอียดค่าธรรมเนียมให้ชัดเจน

  • ระมัดระวังการคลิกลิงก์

ลิงก์บางลิงก์อาจนำไปสู่เว็บไซต์ปลอม หรือเว็บไซต์ที่มีไวรัส หากท่านได้รับข้อความที่มีลิงก์แนบมา ให้ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าลิงก์นั้นปลอดภัยหรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบจากชื่อเว็บไซต์หรือสัญลักษณ์ของเว็บไซต์ก่อนคลิก

หากท่านได้รับข้อความอ้างว่าบริษัทดังกำลังรับสมัครงานผ่านทาง Line โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าข้อความนั้นมาจากบริษัทจริงหรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

นอกจากวิธีป้องกันที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีวิธีป้องกันอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น

  • ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

มิจฉาชีพอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อหลอกลวงผู้อื่น ดังนั้น จึงควรระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น

  • ระมัดระวังการตอบคำถาม

มิจฉาชีพอาจถามคำถามเพื่อตรวจสอบข้อมูลของท่าน ดังนั้น จึงควรระมัดระวังในการตอบคำถาม เช่น คำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว คำถามเกี่ยวกับเงินทอง เป็นต้น

  • รายงานบัญชีมิจฉาชีพ

หากท่านพบบัญชี Line ที่สงสัยว่าอาจเป็นบัญชีของมิจฉาชีพ ให้รายงานบัญชีดังกล่าวไปยัง LINE โดยเข้าไปที่ห้องแชทกับบัญชีนั้น จากนั้นแตะไอคอนเมนู > ตั้งค่าอื่นๆ > รายงานปัญหา > เลือก ปัญหาที่ต้องการรายงาน > กด รับทราบและส่ง

การระมัดระวังตัวอยู่เสมอจะช่วยให้ท่านไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]