คูปองส่วนลดลาซโบนัส
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ไลฟ์สไตล์และวิถีชีวิตของสังคมเปลี่ยนไป คนยุคใหม่ต้องปรับตัว สถาบันการศึกษาต้องปรับเปลี่ยน ด้วยโลกอนาคตเป็นของคนรุ่นใหม่ ดังนั้นจึงต้องเตรียมคนแห่งอนาคต เพื่อเผชิญกับความท้าทายของโลกที่เปลี่ยนแปลง

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเทค (สยามเทค) พร้อมแล้วจะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาสร้างมิติใหม่ในการเปลี่ยนแปลง สู่ Digital Transformation Vocational School ใน  โครงการ Siam Advanced Program (SAP) ‘วิชาชีพออนไลน์’ โดย Siamtech จับมือกับ Startups สร้างความร่วมมือในเรื่องของหลักสูตรและพัฒนาไลน์วิชาใหม่ๆ และจัดระบบโปรแกรมการบริหารวิทยาลัย โดยใช้ แอพพลิเคชั่น School Bright เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ซึ่งปรับ 3 รูปแบบ คือ

  1. People Transformation เป็นการปรับวิธีคิดและพัฒนาบุคลากร ครู ให้เป็น Coach โดยใช้เทคโนโลยี รูปแบบต่างๆ ปรับการเรียนการสอนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าในตนเองและอาชีพการงานได้ ตลอดจนให้โอกาส ครูอาจารย์เรียนรู้และทดลองโครงการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์กับวิชาการและการเรียนรู้ นอกจากนี้ความร่วมมือกับภาคเอกชนโดยเฉพาะธุรกิจยุคใหม่ในการ update ความรู้ ทำโครงการร่วมกันเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก เพื่อเตรียมพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ เช่น Sky 11 (สกาย วัน วัน) ที่ร่วมเป็น knowledge partner ในเรื่อง drone ซึ่งจะเป็น game changer ในหลายธุรกิจ
  2. Space Transformation คือ การปรับพื้นที่การเรียนการสอนและกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อมิติใหม่ในการเรียนรู้ โดยลดพื้นที่ lecture และเพิ่มพื้นที่ลงมือปฎิบัติ ทดลอง พื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูล ทำงานร่วมกัน ตลอดจนพื้นที่ให้อาจารย์หลากหลายสาขาทำงานร่วมกัน และ  virtual space หรือพื้นที่เสมือน เรียนรู้และแลกเปลี่ยนกันได้ทุกที่ทุกเวลา มีการปรับพื้นที่เป็น co-learning space ด้วย
  3. Technology Transformation ใช้เทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่นต่างๆ สร้างกระบวนการเรียนรู้และการใช้ชีวิตภายในสถาบันทั้งการลงทะเบียน การเรียนรู้ การยืมอุปกรณ์เครื่องมือ การใช้ e-wallet ใช้จ่าย การสื่อสารกับครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน โดยนำเทคโนโลยีทันสมัยมาเป็นตัวขับเคลื่อนส่งต่อนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ อาทิ SkillLane และ Speexx เป็น Platform การเรียนรู้ ซึ่งใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถดูซ้ำและมีบททดสอบ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนและเกิดความสนุกในการเรียนรู้

รศ. ดร. จอมพงศ์ มงคลวนิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) กล่าวว่า งานเปิดตัว Siam Advanced Program (SAP) ครั้งนี้  SiamTech จับมือ Startups เพื่อเปลี่ยนผ่าน Learning Experience (LX) โดย Startups ที่ร่วมมือใน Phrase 1 นี้ ได้แก่  SkillLane : Learning Platform โดยร่วมจัดทำ 4 วิชาแรกได้แก่ Smart Home, Drone 101, Lifestyle Blogger และ The Agorithm  / Speex : Learning App พัฒนา Content โดย University of Cambridge สำหรับพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษาฝึกฝนทบทวนทักษะภาษาได้ทุกที่ทุกเวลา มี pre และ post-Test โดยอ้างอิงกับเกณฑ์ CEFR / Sky 11 (สกาย วัน วัน) : Drone Service ที่มาร่วมจัดการสอนด้าน Drone ที่จะมาเป็น Disruptor หลายอุตสาหกรรม อาทิ การสำรวจ โลจิสติกส์ การเกษตร เป็นต้น  และ School Bright : School Management System ที่จะมาช่วยทำ Data Management และ Data Analytics โดยอำนวยความสะดวกและเก็บข้อมูล อาทิ การลงทะเบียน ตารางเรียน คะแนนเก็บ คะแนนสอบ คะแนนพฤติกรรม การยืมอุปกรณ์ e-wallet ตลอดจนลดภาระครูและบุคลากรด้านการจัดทำและจัดเก็บเอกสาร

ด้วยโลกยุคใหม่มีอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้น ดังนั้นสถาบันการศึกษา ต้องปรับตัวให้ทันและพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลง และช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนโดยที่นักศึกษาไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องเรียนเท่านั้น เพราะการศึกษาแบบออนไลน์สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา และยังสามารถควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนได้ด้วย โดยเริ่มแรกมุ่งเน้นนำร่อง 4 วิชาชีพ เพื่อตอบโจทย์แรงงานยุคใหม่ที่เป็นที่ต้องการของโลกอนาคต”        

ทั้งนี้ รูปแบบการเรียนรู้ประกอบด้วย 4 วิชา ได้แก่ 1. Smart Home หรือระบบบ้านอัจฉริยะ เป็นการเรียนรู้เพื่อนำเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัย หรือระบบอัตโนมัติต่างๆ มาใช้งานภายในบ้านเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เช่น การเปิด-ปิดระบบแสงสว่าง การสั่งการเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือการรดน้ำต้นไม้ รวมถึงระบบความปลอดภัยกล้อง CCTV การดัดแปลงแก้ไขวงจรใช้งานภายในบ้าน และการเขียนโปรแกรมควบคุม 2.

Drone 101 เป็นการเรียนรู้การฝึกควบคุมเครื่องบินเล็กด้วยโปรแกรม Flight Mode ผ่านทางคอมพิวเตอร์ จากผู้เชี่ยวชาญ Sky  11 โดยจะได้รับทั้งคำแนะนำ ข้อควรระวัง ไปจนถึงเทคนิคต่างๆ เช่น ส่วนประกอบ, วิธีประกอบ, การกำหนดทิศทาง และการดูสภาพอากาศ 3. Lifestyle Blogger เป็นการเรียนรู้เรื่องราวสู่อาชีพบล็อกเกอร์ ที่คนรุ่นใหม่ใฝ่ฝัน โดย Youtuber ชื่อดังบนโลกออนไลน์ ‘CAPNUTT’ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์เรื่องราวให้น่าสนใจผ่านการท่องเที่ยว หรืออาหาร ไปจนถึงการถ่ายรูปให้ดูโดดเด่นน่าสนใจ การโปรโมทสินค้า และแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อสร้างรายได้ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมอย่าง Instagram หรือ Facebook และ 4. The Algorithm เป็นการเรียนรู้กระบวนการคิดแบบนักพัฒนา เพื่อเข้าใจหลักการคิด, การวางแผน, การวิเคราะห์, วิธีการแก้ปัญหา ไปจนถึงการจะตอบคำถามอย่างไรให้ดีที่สุด เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานได้ในอนาคต

เอกฉัตร อัศวรุจิกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและผู้ร่วมก่อตั้งก่อตั้งแพลตฟอร์มคอร์ส เรียนออนไลน์ SkillLane เปิดเผยว่า SkillLane ผู้ให้บริการ Online Learning Platform และ Digital Training Platform อันดับ 1 ของประเทศไทย มีความยินดีที่ทาง Siamtech มาร่วมสร้างความสำเร็จทางการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพผู้ที่สนใจ ทั้งยังช่วยขยายขอบเขตความรู้ให้กว้างขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาที่คัดสรรมาให้เฉพาะ ไร้ข้อกังวลเรื่องเวลาและสถานที่ โดยเรียนผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะได้อย่างง่าย สะดวก ไม่ว่าที่ไหน และเมื่อไรในการร่วมมือครั้งนี้จะยิ่งทำให้ Siamtech และ SkillLane เป็นผลดีกับผู้เรียนของเราและคนที่สนใจอย่างแน่นอน เพราะสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหลักที่เราอยากจะส่งมอบความรู้ที่ดีที่สุด ด้วยประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียนของเรา

ดร.ศิวัตม์ สายบัว ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท Sky 11 จำกัด กล่าวว่าในการร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นมิติใหม่ของการเรียนการสอนที่ไม่เพียงแค่นักศึกษาที่อยู่แต่ในรั้วของวิทยาลัยเท่านั้น หากยังเปิดกว้างให้กับบุคคลภายนอกที่สนใจอยากเรียนรู้ด้วย ทางสกาย วัน วัน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำหลักสูตรของการพัฒนานักบินหรือนักบินในอากาศยานไร้คนขับมาร่วมกับทางสยามเทค โดยหลักสูตรนี้มีความสำคัญในวิชาชีพสำหรับเมืองไทย ด้วยในฐานะที่เราเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับการให้บริการ Drone ในภาคอุตสาหกรรม เราพบว่าสิ่งที่ขาดแคลนก็คือ คนที่เป็นนักบินให้กับงานของเรา รวมถึงงานอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งในขณะนี้เริ่มมีการร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านนี้แล้ว และจะถูกบรรจุอยู่ในกรมแรงงานในอนาคต เพราะฉะนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทางสยามเทคนำหลักสูตรเข้ามาแล้วพัฒนาบุคลากร ที่อาจจะเป็นอนาคตของชาติ แล้วเป็นอาชีพใหม่ โดยอาชีพใหม่เหล่านี้จะสร้าง Value ใหม่ๆ ให้กับประเทศไทยอีกด้วย                                                                                                นรินทร์ คูรานา ซีอีโอ School Bright ให้ความเห็นว่า จุดมุ่งหมายหลักของ School Bright คือ คืนครูให้กับนักเรียน’ เมื่อได้มาร่วมกับสยามเทคครั้งนี้ เราจึงมุ่งมั่นในการสร้างเครื่องมือ เพื่อให้ครูใช้งานต่างๆ ภายในโรงเรียนได้  โดยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตารางเรียน การเช็คชื่อนักเรียน หรือการทำคะแนน เป็นต้น ก็จะทำให้คุณครูมีเวลามากขึ้นที่จะติดตามเด็ก หรือช่วยเหลือเด็กที่มีความจำเป็นในการเรียนรู้ แม้กระทั่งการจัดทำบทเรียนเพื่อเป็นแผนมาซับพอร์ตในเรื่องการเรียนการสอนจริงๆ เพื่อเกิดประสิทธิภาพที่ดีในการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

กวิน กตัญญูทวีทิพย์ ผู้จัดการโครงการ Siam Advanced Program (SAP) กล่าวเสริมว่า ต้องการนำเสนอสิ่งใหม่ๆ จึงปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมโดยออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน ในโครงการ SAP หรือ Siam Advanced Program เป็นโครงการที่จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นเพื่อตอบโจทย์สังคมยุคดิจิทัลให้เท่าทันกับโลกยุคใหม่

โดยจะเปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไปก่อนประมาณต้นปี 2563 ซึ่งจะเริ่มนำร่อง 2 วิชาก่อน คือ Smart Home และ Drone 101 โดยแต่ละหลักสูตรจะใช้เวลาเรียนประมาณ 4 – 6 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลจากเรียนมากที่สุด

การเรียนในแต่ละหลักสูตรเราจะเน้นสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเลย หากไม่เข้าใจ หรือมีข้อสงสัยก็จะมีช่องทางให้สอบถามเพิ่มเติม ผ่านกระดานถาม-ตอบ

และก้าวต่อไปในอนาคตของโครงการ SAP สยามเทคจะเน้นทักษะที่กำลังมาแรงเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจเป็นการพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21 ก็คือทักษะด้าน ‘Coding’ และทักษะด้าน ‘Design Thinking’ หรือกระบวนการคิดเชิงออกแบบอย่างสร้างสรรค์ที่ต้องติดตามกันต่อไป

มาสร้างโอกาสและความท้าทายกับ SAP วิชาชีพออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครได้ที่ คุณเหมมิญช์ เถลิงมหาโชคพิมล โทร.090 017 8538 / Email: hemmin_tha@siamtech.ac.th

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]