กาชาทาโร่สำหรับตู้กาชาทาโร่ท้ายปี 2019 จะมาในรูปแบบของ Tarot Card ซึ่งเป็นครั้งแรกของเซิฟ SEA

โดยตู้กาชาทาโร่แบบนี้จะแบ่งออกเป็น3รอบ รอบละ 13ชิ้น
รอบแรกจะใช้ครั้งละ 48 BCC (48×13=624)
รอบสองจะใช้ครั้งละ 120 BCC ( 120 ×12 = 1,440)
รอบสามจะใช้ครั้งละ 258 BCC ( 258×12 = 3069)

** รอบ2และ3 ในครั้งแรกจะฟรี

การันตีได้ของทั้งตู้

ในแต่ละรอบของก็จะดีขึ้นเรื่อยๆและมีสัตว์ขี่สุดแรร์อยู่ในรอบที่3 เพราะฉะนั้นใครอยากได้ก็ใช้เงินฟาดได้ชัวๆแน่นอนครับ

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]