ส่วนลด iPhone 15 shope
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

รวมประกัน Covid-19 แบบตรวจเจอรับเงินทันที

รวมทั้งหมดทำได้ 9 ฉบับ
รวมจ่าย 4,487/ปี
รวมตรวจเจอรับ 850,000 บาท
ไปหาอ่านรายละเอียดกันด้วยเด้อ


ประกันไวรัส Covid-19 เบี้ยเริ่ม 199 ตรวจเจอ จ่ายเป็นแสน1.สินทรัพย์ประกันภัย แผน 4
-เบี้ย 499/ปี
-ตรวจเจอรับ 100,000
-คุ้มครอง 1 ปี
-รับกรมใน 3-5 วัน
-เว็ปสมัคร https://www.gettgo.com/blog/covid-19-insurance


2.SCB แผน B – Covid 19 Plus แผน 3
-เบี้ย 520/ปี
-ตรวจเจอรับ 100,000
-คุ้มครอง 1 ปี
-เว็ปรายละเอียด https://www.scb.co.th/…/person…/insurance/covid19/deves.html


สินมั่นคงประกันภัย ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา3.สินมั่นคงประกันภัย ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
-เบี้ย 450/ปี
-ตรวจเจอรับ 100,000
-คุ้มครอง 1 ปี
-เว็ปสมัคร https://smkall.smk.co.th/cxp/webinsure/index.html…


โครงการประกันภัยไวรัสโคโรนา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด4.กรุงเทพประกันภัย ประกันไวรัสโคโรน่า
-เบี้ย 299/ปี
-ตรวจเจอรับ 50,000
-คุ้มครอง 1 ปี
-เว็ปสมัคร https://www.tqm.co.th/microinsure/register…


วิริยะประกันภัย Covid Shield แผน 35.วิริยะประกันภัย Covid Shield แผน 3
-เบี้ย 599/ปี
-ตรวจเจอรับ 100,000
-คุ้มครอง 1 ปี
-เว็ปสมัคร https://insure.724.co.th/campaign/covid-viriyah


JP ประกันภัย ประกันไวรัสโควิด-19 แผน 26.JP ประกันภัย ประกันไวรัสโควิด-19 แผน 2
-เบี้ย 470/ปี ทำได้ 2 ฉบับ
-ตรวจเจอรับ 100,000
-คุ้มครอง 1 ปี
-เว็ปสมัคร https://jpinsurancecovid19.jpinsurancefriend.com/page2


7.ไทยประกันภัย พี่ช้างสู้ๆ ประกันไวรัสโคโรน่า แผน 3
-เบี้ย 590/ปี ทำได้ 2 ฉบับ
-ตรวจเจอรับ 100,000
-คุ้มครอง 1 ปี
-เว็ปสมัคร https://724.co.th/form/thaiins-covid-19


ขอบคุณ : Pan Itthiphat

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]