Facebook ล่ม
ชาวเน็ตโอดครวญหนัก หลังจากระบบของบริษัทเฟซบุ๊กล่ม ทำให้ไม่สามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างๆ ทั่วโลก วันที่ 14/4/2562 เวลาประมาณ 18.00 น.

Facebook - Instagramเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม (ไอจี) ซึ่งมีเจ้าของเดียวกัน ยังไม่สามารถเข้าใช้งานได้วันที่ 14/4/2562 เวลาประมาณ 18.00 น. โดยผู้ใช้งานเฟซบุ๊กสามารถเข้าบัญชี และใช้งานได้เฉพาะบัญชีส่วนตัว รวมทั้งใช้ messenger ส่งข้อความได้ แต่ส่งรูปไม่ได้ ส่วน “เพจเฟซบุ๊ก” ของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงสำนักข่าว ยังใช้งานไม่ได้ ขณะที่ บางคนไม่สามารถเข้าบัญชีผ่านคอมพิวเตอร์ PC

#เฟสบุ๊คล่ม #เฟสล่ม #ไอจีล่ม #FacebookDown #InstagramDown

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]