25 ข้อกฎใหม่ Facebook

25 ข้อกฎใหม่ Facebook ที่ควรอ่านสำหรับคนที่สงสัยเรื่องกฎระเบียบของ Facebook

พฤติกรรมที่รุนแรงและเกี่ยวกับอาชญากรรม
1.ความรุนแรงและการยุยง
-การข่มขู่ การใช้ภาษาหรือพฤติกรรมที่ส่อไปถึงความรุ่นแรงต่างๆ

2.บุคคลและองค์กรที่เป็นอันตราย
– การก่อการร้าย
การสร้างความเกลียดชังอย่างเป็นระบบ
การฆาตกรรมหมู่ (รวมถึงความพยายามให้เกิดขึ้น) หรือการฆาตกรรมต่อเนื่อง
การค้ามนุษย์
ความรุนแรงและการกระทำอาชญากรรมอย่างเป็นระบบ

3.การส่งเสริมหรือการเผยแพร่อาชญากรรม
– เราไม่อนุญาตให้ผู้ใดส่งเสริมหรือเผยแพร่อาชญากรรมที่ใช้ความรุนแรง การลักทรัพย์ และ/หรือการฉ้อโกง

4.การร่วมมือกันทำอันตราย
– เพื่อป้องกันและขัดขวางอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตจริง เราจึงไม่อนุญาตให้ร่วมมือหรืออำนวยความสะดวกให้เกิดการกระทำใดๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมซึ่งมีจุดประสงค์หรือมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้คน ธุรกิจ หรือสัตว์

5.สินค้าควบคุม
– เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ชุมชนของเราและเพื่อดำเนินตามข้อกำหนดขั้นพื้นฐานทางกฎหมาย เราไม่อนุญาตให้บุคคล ผู้ผลิต หรือผู้ค้า ทำการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนสารเสพติด ยารักษาโรค และกัญชา เรายังห้ามไม่ให้มีการซื้อ ขาย มอบเป็นของขวัญ แลกเปลี่ยน หรือส่งมอบอาวุธปืน รวมไปถึงชิ้นส่วนอาวุธปืน และเครื่องกระสุนระหว่างบุคคลทั่วไป

6.การฉ้อโกงและการหลอกลวง
– เพื่อพยายามป้องกันและขัดขวางกิจกรรมที่เป็นอันตรายหรือฉ้อโกง เราจะลบเนื้อหาที่มีจุดประสงค์ในการหลอกลวงผู้คนอย่างจงใจเพื่อรับผลประโยชน์ในทางที่ไม่ยุติธรรมหรือทำให้ผู้อื่นสูญเสียเงิน ทรัพย์สิน หรือสิทธิ์ทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เราอนุญาตให้สร้างความตระหนักรู้และให้ความรู้แก่ผู้อื่น รวมถึงประณามกิจกรรมเหล่านี้โดยใช้แพลตฟอร์มของเราได้

7.การฆ่าตัวตายและการทำร้ายตัวเอง
– เราจะลบเนื้อหาที่สนับสนุนการฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตัวเอง รวมถึงภาพโจ่งแจ้งบางภาพและการแสดงภาพแบบเรียลไทม์

8.ภาพโป๊เปลือยของเด็กและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
– เราไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาที่แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กหรือเป็นอันตรายต่อเด็ก เมื่อเราทราบถึงการแสวงหาประโยชน์จากเด็กอย่างชัดเจน

9.การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากผู้ใหญ่
– เราจึงจะลบเนื้อหาที่แสดง ส่งเสริม หรือข่มขู่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ การกระทำชำเรา หรือการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ แต่ยังคงมอบพื้นที่ให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อสามารถแชร์ประสบการณ์ของตนได้ เราลบเนื้อหาที่แสดง สนับสนุน หรือมีส่วนต่อการกระทำทางเพศกับบุคคลที่ไม่ยินยอม หรือการขายบริการทางเพศ

10.การข่มเหงรังแกและการก่อกวน
– การข่มเหงรังแกและการก่อกวนเกิดขึ้นในหลายสถานที่และมาในรูปแบบที่แตกต่างกัน ตั้งแต่การคุกคามไปจนถึงการปล่อยข้อมูลระบุตัวบุคคล การส่งข้อความข่มขู่ และการติดต่ออันไม่พึงประสงค์ที่เป็นอันตราย เราจะไม่ยินยอมให้มีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้น เนื่องจากทำให้ผู้ใช้รู้สึกไม่ปลอดภัยและไม่ได้รับความเคารพ

11.การแสวงหาผลประโยชน์จากมนุษย์
– เราจึงรวบรวมนโยบายเกี่ยวกับการแสวงหาผลประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องที่มีอยู่หลายข้อที่ก่อนหน้านี้เราจัดเก็บไว้ในส่วนต่างๆ ของมาตรฐานชุมชนเข้าไว้ด้วยกันในส่วนเฉพาะส่วนเดียว โดยส่วนนี้จะเน้นเรื่องการแสวงหาผลประโยชน์จากมนุษย์และครอบคลุมกิจกรรมที่เป็นอันตรายหลากหลายที่อาจแสดงบนแพลตฟอร์มของเรา

12.การละเมิดความเป็นส่วนตัวและสิทธิความเป็นส่วนตัวของรูปภาพ
– ความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลส่วนตัวคือสิ่งที่ เรา ให้ความสำคัญที่สุด เราทุ่มเทอย่างหนักเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับบัญชีผู้ใช้และข้อมูลส่วนตัวของคุณ เพื่อป้องกันอันตรายทางกายภาพหรือทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ห้ามโพสต์เนื้อหาต่อไปนี้
เนื้อหาที่เอื้อต่อการขโมยข้อมูลระบุตัวตน โดยการโพสต์หรือขอข้อมูลระบุตัวบุคคล ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง)
หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขประกันสังคม หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือหมายเลขที่ใช้ในการสอบ
บัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐ
บัตรประจำตัวนักเรียนหรือนักศึกษาที่แสดงข้อมูลสองอย่างจากรายการต่อไปนี้ (1) ชื่อ (2) รูปภาพ หรือ (3) หมายเลขประจำตัว
ข้อมูลระบุตัวตนดิจิทัล รวมถึงรหัสผ่าน
เนื้อหาที่ประกอบด้วยประวัติหรือเอกสารทางการแพทย์/ทางจิตวิทยา ไบโอเมตริก หรือพันธุกรรมของบุคคลอื่น

เนื้อหาที่เอื้อต่อการขโมยข้อมูลระบุตัวตนโดยการแชร์ข้อมูลระบุตัวบุคคลผ่านลิงก์ภายนอก

เนื้อหาที่เอื้อต่อการขโมยข้อมูลระบุตัวตน โดยการแชร์ข้อมูลทางการเงินขององค์กรหรือธุรกิจ

เนื้อหาที่เอื้อต่อการขโมยข้อมูลระบุตัวตน โดยการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล (ของตัวเองหรือผู้อื่น) ต่อไปนี้

บัญชีธนาคารและ/หรือข้อมูลบัตรเครดิต
บันทึกทางการเงินคู่กับข้อมูลบัญชีผู้ใช้
เนื้อหาที่เอื้อต่อการขโมยข้อมูลระบุตัวตน โดยการแชร์ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคลของผู้อื่นนั้นหมายถึง

หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลส่วนตัว
อีเมล Messenger และข้อมูลระบุตัวตนแชท
ข้อมูลข้างต้นสามารถแชร์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการกุศล บริการที่ไม่ละเมิดสิทธิ์ หรือช่วยในการตามหาบุคคลหรือสัตว์ที่สูญหายได้
ยกเว้นในกรณีเนื้อหาที่มีมาจากข่าว หรือเนื้อหาที่อ้างหรือยืนยันว่ามาจากแหล่งข้อมูลที่ถูกแฮ็ก ไม่ว่าบุคคลที่ได้รับผลกระทบจะเป็นบุคคลสาธารณะหรือบุคคลทั่วไป

เนื้อหาที่ระบุชื่อบุคคล และบรรยายข้อมูลส่วนตัว ซึ่งประกอบด้วย

ใบขับขี่ บัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐนอกเหนือจากใบขับขี่ กรีนการ์ด หรือเอกสารการย้ายถิ่นฐาน
ทะเบียนสมรส สูติบัตร และหนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อ
ข้อมูลระบุตัวตนดิจิทัล รวมถึงรหัสผ่าน
ทะเบียนรถยนต์
เนื้อหาที่แสดงภาพภายนอกของที่อยู่อาศัยส่วนตัวหากตรงกับเงื่อนไขต่อไปนี้

ที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเดี่ยว หรือมีเลขที่บ้านแสดงอยู่ในภาพ/คำบรรยายภาพ
ระบุเมืองหรือย่าน
กล่าวหรือแสดงถึงผู้พักอาศัย
ผู้พักอาศัยคัดค้านการเปิดเผยที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล
เนื้อหาที่เปิดเผยตัวตนของเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ระหว่างการแฝงตัวปฏิบัติงานนอกเครื่องแบบ ในกรณีที่

เนื้อหาระบุชื่อเต็มหรือข้อมูลระบุตัวตนอื่นๆ และกล่าวถึงสถานะหรือการปฏิบัติงานนอกเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน
เนื้อหามีภาพที่ระบุใบหน้าของเจ้าหน้าที่ และกล่าวถึงสถานะหรือการปฏิบัติงานนอกเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน
เนื้อหาที่เปิดเผยข้อมูลที่ซ่อนตัว โดยการแชร์ข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ เว้นแต่ที่ซ่อนตัวนั้นจงใจเปิดเผยตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลติดต่อ หรือการบริการรักษาความปลอดภัย ผ่านการแสดงความคิดเห็น โพสต์ เพจหรือกลุ่มด้วยตนเองอยู่แล้ว

ที่อยู่จริงของที่ซ่อนตัว (อนุญาตให้ระบุเฉพาะตู้ปณ.ได้)
รูปภาพที่ซ่อนตัว
เมือง/ย่านที่ตั้งของที่ซ่อนตัวที่ระบุได้ หรือ
ข้อมูลเปิดเผยผู้อยู่อาศัยในที่ซ่อนตัว
เนื้อหาต่อไปนี้อาจถูกลบ

รูปภาพหรือวิดีโอที่ถูกรายงาน ซึ่งบุคคลในภาพหรือวิดีโอนั้นเป็น
ผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่าสิบสามปี โดยตัวผู้เยาว์ พ่อแม่ หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเป็นผู้รายงานเนื้อหาดังกล่าว
ผู้เยาว์อายุระหว่างสิบสามถึงสิบแปดปี โดยผู้เยาว์เป็นผู้รายงานเนื้อหาดังกล่าวเอง
ผู้ใหญ่ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้รายงานเนื้อหาดังกล่าวและกฎหมายที่บังคับใช้อาจให้สิทธิ์ในการลบเนื้อหานั้น
บุคคลไร้ความสามารถและไม่สามารถรายงานเนื้อหาได้ด้วยตนเอง

13.คำพูดที่แสดงความเกลียดชัง
– เราไม่อนุญาตให้ใช้คำพูดที่แสดงความเกลียดชังเนื่องจากเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีการข่มขู่และการกีดกัน และในบางกรณีอาจส่งเสริมให้เกิดการใช้ความรุนแรงในชีวิตจริง

14.เนื้อหารุนแรงและโจ่งแจ้ง
– เราลบเนื้อหาที่ยกย่องความรุนแรง หรือสรรเสริญการทรมานหรือการทำให้ผู้อื่นอับอาย

15.ภาพโป๊เปลือยและกิจกรรมทางเพศของผู้ใหญ่
– เราจำกัดการแสดงภาพโป๊เปลือยและกิจกรรมทางเพศเนื่องจากผู้คนบางส่วนในชุมชนของเราอาจอ่อนไหวต่อเนื้อหาประเภทนี้

16.การชักชวนทางเพศ
– ตามที่ระบุในส่วนที่ 8 ของมาตรฐานชุมช

17.ความโหดร้ายและความไม่เห็นอกเห็นใจ
– เราเชื่อว่าผู้คนจะแชร์และเชื่อมต่อกันอย่างอิสระมากยิ่งขึ้น หากไม่รู้สึกว่าตนเองตกเป็นเป้าโจมตีจากคำพูดที่สื่อถึงปมด้อยหรือลักษณะทางกายภาพของตนเอง

18.สแปม
– เราทุ่มเทและตั้งใจเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของสแปมเชิงพาณิชย์ เพื่อป้องกันโฆษณาปลอม

19.การบิดเบือนความจริง
– ตัวตนที่แท้จริงเป็นพื้นฐานสำคัญของชุมชนของเรา เราเชื่อว่าผู้คนจะมีความรับผิดชอบต่อคำพูดและการกระทำของตนเองมากขึ้น เมื่อใช้ข้อมูลระบุตัวตนที่แท้จริง

20.ข่าวปลอม
– การลดการแพร่ข่าวปลอมเป็นความรับผิดชอบประการหนึ่งที่เราดำเนินการอย่างจริงจัง

21.การเก็บบัญชีไว้เป็นอนุสรณ์
– เมื่อมีผู้ใช้เสียชีวิต เพื่อนและครอบครัวสามารถส่งคำขอให้เราเก็บบัญชีไว้เป็นอนุสรณ์

22.พฤติกรรมที่บิดเบือนความจริง
– เพื่อให้สอดคล้องกับปณิธานในความถูกต้องของเรา เราไม่อนุญาตให้ผู้คนบิดเบือนตนเองใช้บัญชีปลอม

23.ทรัพย์สินทางปัญญา
– เราให้ความสำคัญกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง

24.คำขอจากผู้ใช้
– คำขอจากผู้ใช้เพื่อให้ลบบัญชีผู้ใช้ของตัวเอง
คำขอลบบัญชีผู้ใช้ที่เสียชีวิตแล้วจากสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิดที่ได้รับการยืนยันแล้ว หรือผู้มีอำนาจดำเนินการ
คำขอลบบัญชีผู้ใช้ที่ไร้ความสามารถจากผู้แทนโดยชอบธรรมที่ศาลสั่ง หรือได้รับอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐ

25.มาตรการป้องกันเพิ่มเติมสำหรับผู้เยาว์

อ่านเต็มๆได้ที่
>> https://www.facebook.com/communitystandards/

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]