ส่วนลดlazada 2024ส่วนลดlazada 2024
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

สลิปเงินเดือนพนักงานสลิปเงินเดือนพนักงาน และความสำคัญ รวมถึงรูปแบบสลิปที่พนักงานปลื้ม

สลิปเงินเดือนพนักงาน มีความสำคัญค่อนข้างมาก และเป็นสิ่งที่พนักงานควรได้รับ แต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมปัจจุบันยังพบว่ามีหลายบริษัท ที่ไม่ยอมออกสลิปเงินเดือนให้พนักงาน หนักไปกว่านั้นยังมีการให้เหตุผลว่าไม่จำเป็น ซึ่งมันไม่จริงเลย เพราะสลิปเงินเดือนพนักงานมีความสำคัญหลายอย่าง ถือเป็นเอกสารที่พนักงานควรได้รับ

ความสำคัญของสลิปเงินเดือนพนักงาน

มาดูกันว่าสลิปเงินเดือนพนักงานมีความสำคัญอย่างไรบ้าง รวบรวมมาให้แล้วที่นี่ ซึ่งเป็นความสำคัญเบื้องต้นของสลิปเงินเดือนพนักงาน ดังนี้

ประกอบการขอสินเชื่อ

หากพนักงานต้องการขอสินเชื่อเพื่อกู้ยืมเงินจากแหล่งการเงิน ในมุมของพนักงานหรือมนุษย์เงินเดือน สลิปเงินเดือนพนักงานถือเป็นเอกสารสำคัญมาก หากไม่มีส่วนนี้อาจไม่สามารถยื่นเรื่องขอสินเชื่อได้เลยก็เป็นได้ เพราะการขอสินเชื่อ แหล่งการเงินต้องการดูความมั่นคงทางการเงินของผู้ขอสินเชื่อ และสลิปเงินเดือนพนักงานก็แสดงรายได้ของผู้ขอสินเชื่อรายเดือนได้อย่างชัดเจน เป็นเอกสารแสดงถึงคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ ว่ามีความสามารถในการชำระหนี้มากน้อยแค่ไหน จึงเป็นความสำคัญอันดับแรกๆ ของสลิปเงินเดือนพนักงาน โดยทางแหล่งการเงินมักขอดูสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือนประกอบการขอสินเชื่อ

การขอวีซ่า

ในการขอวีซ่าบางประเทศอาจจำเป็นต้องใช้สลิปเงินเดือนพนักงานเป็นเอกสารประกอบ เพื่อแสดงรายได้ของผู้ขอวีซ่า แสดงออกว่าจะเดินทางไปยังประเทศนั้นๆ เพียงชั่วคราวเท่านั้น และเป็นหลักประกันได้ว่าจะไม่หนีวีซ่า หากมีความมั่นคงทางการเงิน ดังนั้นในการขอวีซ่าบางประเทศ จึงต้องใช้สลิปเงินเดือนร่วมด้วย เพื่อให้ทางสถานฑูตประกอบการพิจารณาว่าผู้ขอวีซ่ามีความมั่นคงในการเงินมากน้อยแค่ไหน และมีโอกาสที่จะหนีวีซ่าได้มากเท่าไร ซึ่งสามารถพิจารณาจากสลิปเงินเดือนได้

ย้ายงานใหม่

ในการย้ายงานใหม่ก็อาจต้องใช้สลิปเงินเดือนพนักงานเช่นกัน เบื้องต้นผู้สมัครงานมักมีการขอเงินเดือนที่สูงขึ้นกว่าเดิม และต้องมีการอ้างอิงฐานเงินเดือนเดิม ซึ่งฐานเงินเดือนเดิมก็จะถูกนำไปพิจารณาด้วย โดยบริษัทใหม่มักขอดูสลิปเงินเดือนของการทำงานเดือนสุดท้าย เพื่อดูว่าฐานเงินเดือนของผู้สมัครอยู่ที่เท่าไร และสามารถอัปเงินให้ได้เท่าไร ใช้ประกอบการพิจารณาเงินเดือนในการย้ายงานใหม่ได้

การยื่นภาษี

สำหรับพนักงานหรือมนุษย์เงินเดือน ก็จะต้องมีการชำระภาษีรายปี ในการชำระแต่ละทีมักมีรายละเอียดที่ต้องกรอกค่อนข้างมาก และข้อมูลในสลิปเงินเดือนพนักงานสามารถช่วยได้ เช่น พวกข้อมูลการหักประกันสังคม ข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย รวมถึงข้อมูลการลดหย่อนภาษี ที่ปรากฏบนสลิปเงินเดือนพนักงาน ที่สามารถนำไปใช้อ้างอิงและกรอกข้อมูลป้อนเข้าระบบตอนชำระภาษีได้ ซึ่งถ้าหากไม่มีสลิปเงินเดือน ก็อาจจะทำให้การยื่นภาษียากขึ้นเล็กน้อย

รูปแบบสลิปเงินเดือนพนักงานที่พนักงานต้องการ

มาดูรูปแบบของสลิปเงินเดือนพนักงาน ที่พนักงานต้องการมากที่สุด จะต้องมีลักษณะแบบไหนบ้าง ไปดูพร้อมๆ กันเลย

สลิปคาร์บอน

เนื่องจากสลิปเงินเดือนพนักงานมีทั้งแบบที่พิมพ์ลงบนกระดาษคาร์บอนและพิมพ์ลงบนกระดาษ A4 ธรรมดา ซึ่งโดยทั่วไปพนักงานมักจะชอบสลิปเงินเดือนที่พิมพ์ลงบนกระดาษคาร์บอนมากกว่า เนื่องจากกระดาษคาร์บอนปลอมแปลงได้ยากกว่า จึงมีความน่าเชื่อถือสูงกว่า

หากเป็นการนำไปขอสินเชื่อ แหล่งการเงินก็มักจะเชื่อถือสลิปที่เป็นกระดาษคาร์บอนมากกว่า แต่ถามว่าสลิปเงินเดือนกระดาษ A4 สามารถขอสินเชื่อได้ไหม ก็ยังสามารถขอได้ หากสลิปนั้นมีความน่าเชื่อถือด้วยลักษณะอื่น ซึ่งทางแหล่งการเงินก็จะต้องทำการตรวจสอบอีกครั้งอย่างถี่ถ้วน ว่าสลิปเงินเดือนนั้นไม่ใช่เอกสารปลอมแปลง

สลิปที่มีรายละเอียดชัดเจน

เนื่องจากสลิปเงินเดือนบางบริษัทไม่ระบุรายละเอียดที่ชัดเจน บางแห่งระบุแค่เงินเดือนที่ได้รับอย่างเดียว ซึ่งแสดงออกถึงที่มาของรายได้และที่ไปของการหักรายได้ไม่ชัดเจน พนักงานอ่านแล้วไม่เข้าใจว่าเงินส่วนนี้ได้มาจากตรงไหน แล้วส่วนที่หายไปเป็นการชำระหรือหักค่าอะไรไป เป็นสลิปเงินเดือนที่เข้าใจได้ยาก พนักงานจึงไม่ค่อยปลื้มเท่าไร อีกทั้งสลิปเงินเดือนยังขาดความน่าเชื่อถืออีกต่างหาก อาจสร้างความคลางแคลงใจให้กับพนักงานได้ว่าบริษัทไม่โปร่งใสหรืออย่างไร จึงไม่ชี้แจงรายละเอียดให้ครบ

รายละเอียดที่ควรระบุบนสลิปเงินเดือนพนักงาน ได้แก่ ชื่อบริษัท ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลวันที่และระยะเวลาที่จ่ายเงิน ข้อมูลแหล่งที่มารายได้ เช่น เงินเดือน ค่าคอมมิชชัน โบนัส ค่าทำงานล่วงเวลา รายได้พิเศษ ค่าขนม ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ฯลฯ ข้อมูลรายการหัก เช่น ภาษี ณ ที่จ่าย ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ รวมถึงข้อมูลสรุปรายได้สุทธิ จากรายได้ตั้งต้นทั้งหมดและหักส่วนต่างๆ ออกแล้ว จำนวนจริงที่พนักงานต้องได้รับเป็นเท่าไร การให้ข้อมูลที่ละเอียด จะทำให้พนักงานเข้าใจได้ง่าย

ปัจจุบันการออกสลิปเงินเดือนที่มีความละเอียดสามารถทำด้วยโปรแกรมเงินเดือนได้ด้วย ซึ่งจะผูกข้อมูลพนักงานและข้อมูลการทำงานเอาไว้ทั้งหมด จึงมีการชี้แจงแหล่งที่มารายได้และรายการหักได้อย่างละเอียดและมีความน่าเชื่อถือ

มีความชัดเจนว่าออกโดยบริษัท

สลิปเงินเดือนพนักงานที่ดี ควรมีความชัดเจนว่าออกโดยบริษัท เช่น การมีลายเซ็นคนสำคัญของบริษัทประทับ การมีตราปั๊มของบริษัทประทับ หรือการออกแบบเอกสารที่มีแบบฟอร์มของบริษัทชัดเจน มองเห็นแล้วรู้ว่าเป็นเอกสารที่ออกโดยบริษัท มีความน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ หากชัดเจนว่าเป็นเอกสารจากบริษัทก็จะง่ายต่อการนำไปใช้งาน แต่หากมีความคลุมเครือ พนักงานก็นำไปใช้ประโยชน์ได้ลำบาก

ผ่านไปแล้วสำหรับข้อมูลสลิปเงินเดือนพนักงานที่มีความสำคัญอย่างมาก ทางบริษัทควรออกให้พนักงานอย่างสม่ำเสมอ และควรชี้แจงรายละเอียดบนสลิปให้ชัดเจนด้วย เพื่อเอื้ออำนวยต่อการนำไปใช้ที่สัมฤทธิ์ผล

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]