ส่วนลดพิเศษ lazada

วิธียกเลิก SMS โฆษณาทุกค่าย AIS DTAC Trueวิธียกเลิก SMS โฆษณาทุกค่าย AIS DTAC True

วิธียกเลิกโฆษณาทุกค่าย AIS DTAC True 2023

วิธียกเลิกโฆษณาทุกค่าย AIS DTAC True 2023

  • กด *137 ทุกเครือข่าย ยกเลิก SMS โฆษณาทุกค่าย AIS DTAC True

การยกเลิกการรับข้อความ SMS จากเครือข่ายต่างๆ สามารถทำได้ตามวิธีการต่อไปนี้

  1. วิธียกเลิก SMS โฆษณา AIS: สามารถยกเลิกการรับ SMS จาก AIS โดยการส่งข้อความ “STOP” ไปยังหมายเลข 4549 หรือ กรอก 7009# แล้วกด Call เพื่อเข้าสู่เมนูการยกเลิก หรือ กด *137 โทรออก
  2. วิธียกเลิก SMS โฆษณา DTAC: สามารถยกเลิกการรับ SMS จาก DTAC โดยการส่งข้อความ “STOP” ไปยังหมายเลข 1049 หรือ กด 1379# แล้วกด Call เพื่อเข้าสู่เมนูการยกเลิก หรือ กด *137 โทรออก
  3. วิธียกเลิก SMS โฆษณา True: สามารถยกเลิกการรับ SMS จาก True โดยการส่งข้อความ “STOP” ไปยังหมายเลข 421060000 หรือ กรอก 9209# แล้วกด Call เพื่อเข้าสู่เมนูการยกเลิก หรือ กด *137 โทรออก

กด 137 ทุกเครือข่าย ยกเลิก SMS โฆษณาทุกค่ายหลังจากยกเลิกการรับ SMS เรียบร้อยแล้ว คุณจะไม่ได้รับข้อความจากเครือข่ายนั้นๆอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม หากต้องการรับข้อความ SMS จากเครือข่ายในภายหลัง คุณสามารถเปิดการรับ SMS อีกครั้งได้โดยการส่งข้อความ “START” ไปยังหมายเลขที่คุณต้องการรับข้อความ SMS นั้นๆ

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]