วิธีต่ออายุใบขับขี่ รถยนต์และมอเตอร์ไซค์ ปี 2566วิธีต่ออายุใบขับขี่ รถยนต์และมอเตอร์ไซค์ ปี 2566

ใบขับขี่ คืออะไร

ใบขับขี่คือ เอกสารที่แสดงว่าบุคคลที่ครอบครองได้รับการอบรมและสอบผ่านกฎหมายเกี่ยวกับการขับขี่รถยนต์ และได้รับอนุญาตให้ขับขี่รถยนต์บนทางสาธารณะในประเทศที่มีการออกใบขับขี่ดังกล่าว ใบขับขี่จะระบุประเภทของยานพาหนะที่ผู้ถือใบขับขี่ได้รับอนุญาตให้ขับขี่ ตามกฎหมายและระเบียบของแต่ละประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์บนทางสาธารณะและป้องกันอุบัติเหตุจากผู้ขับขี่ที่ไม่มีความรู้และทักษะในการขับขี่ยานพาหนะ

ขั้นแรกในการต่ออายุใบขับขี่ นั้นคือการ อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2566 ผ่าน DLT e-Learning

การอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์เป็นวิธีที่สะดวกและง่ายสำหรับผู้ที่ต้องการขับรถยนต์ในปัจจุบัน ในการเตรียมตัวก่อนอบรมนั้น คุณจะต้องมีสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ https://www.dlt-elearning.com ที่เป็นระบบของกรมการขนส่งทางบกโดยตรง

เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์นี้ คุณจะต้องเตรียมข้อมูลบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ และวันเกิดเพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ และจะต้องเลือกวันและเวลาที่สะดวกเพื่อเรียนการอบรมออนไลน์โดยในประเภทของใบขับขี่ต่างๆ จะมีเวลาการอบรมที่ต่างกัน แต่ถ้าเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

ดังนั้น การเตรียมตัวก่อนอบรมนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะจะช่วยให้การอบรมของคุณเป็นไปได้อย่างราบรื่น โดยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและเข้าสู่เว็บไซต์ https://www.dlt-elearning.com และเตรียมข้อมูลส่วนตัวก่อนการอบรมจะช่วยประหยัดเวลาและประสบความสำเร็จในการอบรมต่อใบขับขี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ ผ่าน DLT e-Learning6 ขั้นตอนการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ ผ่าน DLT e-Learning

การอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์เป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็ว เพื่อให้คุณสามารถต่ออายุใบขับขี่ได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม DLT e-Learning

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com แล้วกดลงทะเบียนเพื่อรับการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์
 2. กรอกรายละเอียดข้อมูลของคุณให้ครบถ้วน
 3. เลือกประเภทการอบรมต่อใบขับขี่ที่ต้องการตามใบอนุญาตขับรถที่คุณมี โดยมี 3 ประเภทที่คุณสามารถเลือกได้ คือ ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (ระยะเวลาการอบรม 1 ชั่วโมง), ใบอนุญาตขับรถขนส่ง (ระยะเวลาการอบรม 2 ชั่วโมง) และใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (ระยะเวลาการอบรม 3 ชั่วโมง)
 4. ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม 4 ข้อ
 5. เริ่มต้นการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์โดยดูวิดีโอการอบรมให้จบ โดยให้ตั้งใจฟังและรับชมวิดีโอให้จบ ไม่สามารถปิดหน้าต่างหรือกดข้ามได้ เมื่อวิดีโอจบ จะมีคำถามตอบคำถามด้วย
 6. ตอบแบบสอบถามหลังจบการอบรม โดยตอบแบบสอบถาม 4 ข้อ ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจเนื้อหาการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์มากขึ้น

ตัวอย่างคำถามอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ DLT e-Learning

การอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์เป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการต่ออายุใบขับขี่ ด้วยการทำตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ ทำให้การอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ไม่ได้ทำให้คุณเสียเวลา และเป็นเรื่องง่าย ทุกคนสามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้พิเศษหรือทักษะเฉพาะ

หลังจากที่คุณเรียบร้อยทำขั้นตอนการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์แล้ว ในระยะเวลาที่กำหนด คุณจะได้รับใบอนุญาตขับรถที่ต่ออายุสำเร็จแล้ว และจะมีการตรวจสอบข้อมูลของคุณเพื่อตรวจสอบว่าคุณมีความรู้และทักษะที่เพียงพอในการขับรถยนต์ตามกฎหมายหรือไม่

การอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์เป็นวิธีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่ต้องการต่ออายุใบขับขี่ โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปยังสถาบันการฝึกอบรมหรือโรงเรียนขับรถ หากคุณมีสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ คุณสามารถต่ออายุใบขับขี่ได้อย่างง่ายดาย ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังกล่าว

ประเภทงาน :ใบอนุญาตส่วนบุคคล: การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ(จาก 5 ปี เป็น 5 ปี) สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี (อบรมผ่าน e-learning)

**กรณีที่ท่านอบรมผ่านการระบบ e-Learning ท่านต้องจองคิวให้เรียบร้อยก่อนเข้ารับการอบรม ( อบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ) **การเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตที่สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันที่เข้ารับดำเนินการ) ตัวอย่าง วันสิ้นอายุ 1 มกราคม 2563 จองคิวดำเนินการได้วันที่ 5 มกราคม 2564 ถือว่าสิ้นอายุเกิน 1 ปี

 • ** วันนัดกรุณามาก่อนเวลานัด 10-30 นาที
 • ** หากไม่มาติดต่อภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และต้องทำการจองคิวใหม่
 • *** โปรดแต่งกายสุภาพในวันที่นัดหมาย (กางเกงขายาว, รองเท้าหุ้มหรือรัดส้น)
 • ** ห้ามใส่กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ
 • *** โปรดสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาติดต่อราชการ
 • *** เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของผู้รับบริการในกรณีที่ผู้รับบริการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

เอกสารที่ต้องใช้ในการต่อใบขับขี่

หลังจากผ่านการ อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ DLT e-Learning แล้ว สามารถทำการนัดวัน เวลาเข้าขนส่งได้เลย

 • 1.บัตรประชาชนฉบับจริง
 • 2.ใบอนุญาตขับรถ
 • 3.ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน) (มีที่อยู่และตราประทับสถานพยาบาลให้ชัดเจน)
 • 4.ผลการอบรมผ่านระบบ e-Learning

การอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกมากกว่าการต่อใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่ง การทำการอบรมสามารถทำได้ด้วยตัวเองง่าย ๆ โดยลงทะเบียนอบรมผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ก่อน จากนั้นจองคิวทำใบขับขี่ผ่านแอปพลิเคชัน และไปทำใบขับขี่ในวันที่กำหนดได้อย่างไม่ยุ่งยากและสะดวกสบาย โดยการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์เป็นวิธีที่ลดเวลาในการดำเนินการได้มาก ทำให้การต่อใบขับขี่นั้นง่ายและสะดวกขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากอย่างแน่นอน

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]