ส่วนลดพิเศษ lazada

RoV (Ream of Valor) คืออะไรROV : แรงค์ ในเกม ROV ( Arena of Valor) มีแรงค์อะไรบ้าง

อารีนาออฟเวเลอร์ (อังกฤษ: Arena of Valor หรือชื่อเก่า เรียล์มออฟเวเลอร์; อังกฤษ: Realm of Valor) เป็นเกมแนวโมบาที่พัฒนาโดยทิมิสตูดิโอและจัดจำหน่ายโดยการีนา (สำหรับประเทศไทย) สำหรับแอนดรอยด์, ไอโอเอสและนินเทนโดสวิตช์ ตลาดนอกจีนแผ่นดินใหญ่ เมื่อเดือนกันยายน 2561 เกมทำรายได้นอกประเทศจีนกว่า 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และในเกม ROV มีแรงค์หลายประเภทที่มีความสำคัญต่อการเล่นเกม โดยแรงค์ที่สำคัญประกอบด้วยดังนี้

RoV (Ream of Valor) คืออะไร

RoV หรือ Realm of Valor เป็นเกมมือถือแนว Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) ที่พัฒนาโดย Garena โดยเป็นเกมที่มีความคล้ายคลึงกับเกม League of Legends (LoL) ที่เป็นเกม MOBA ยอดนิยมของ PC โดยในเกม RoV ผู้เล่นจะต้องเล่นในทีม 5 คนแล้วไปต่อสู้กับทีมคู่ต่อสู้ ในแต่ละเกมจะมีฮีโร่หลายตัวให้เลือก และผู้เล่นจะต้องปรับใช้สกิลและยูนิตี้ต่างๆ เพื่อช่วยเข้าช่วยทำลายหอคอยของฝ่ายตรงข้าม และชนะเกมในท้ายที่สุด

แรงค์ใน RoV มีอะไรบ้าง

RoV แบ่งแรงค์ออกเป็น 8 ระดับ และแต่ละระดับยังแบ่งออกเป็นระดับย่อยลงต่อไปอีก

  1. แรงค์ Bronze (3 ระดับ)
  2. แรงค์ Silver (3 ระดับ)
  3. แรงค์ Gold (4 ระดับ)
  4. แรงค์ Platinum (4 ระดับ)
  5. แรงค์ Diamond (5 ระดับ)
  6. แรงค์ Commander (5 ระดับ)
  7. แรงค์ Conqueror (1 ระดับ)
  8. แรงค์ Glorious Ruler (50 คนแรกทีมีคะแนนดาวสูงสุด)

แรงค์ ROV Bronzeแรงค์ ROV Bronze

แรงค์ Bronze เป็นระดับแรกสุดของเกม RoV โดยที่ผู้เล่นจะเริ่มต้นการเล่นเกมโดยการได้รับแรงค์นี้ก่อน แรงค์ Bronze มีระดับย่อย 3 ระดับ ได้แก่ Bronze III, Bronze II และ Bronze I โดยแต่ละระดับย่อยจะต้องทำคะแนนได้อย่างน้อย 9 ดาว เพื่อเลื่อนระดับไปยังแรงค์ Silver ซึ่งแรงค์ Bronze เป็นแรงค์ที่มักเป็นที่เริ่มต้นของผู้เล่นใหม่ๆ ในการเรียนรู้และปรับตัวกับเกม RoV โดยมักจะเจอผู้เล่นที่ยังไม่มีความชำนาญในการเล่นเกมนี้และส่งผลให้เกิดการเล่นเกมที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังบ้างครั้ง

แรงค์ Silverแรงค์ ROV Silver

แรงค์ Silver เป็นระดับที่เป็นต่อเนื่องจากแรงค์ Bronze โดยผู้เล่นจะได้รับแรงค์ Silver หลังจากที่เลื่อนระดับไปจากแรงค์ Bronze โดยแรงค์ Silver มีระดับย่อย 3 ระดับ ได้แก่ Silver III, Silver II และ Silver I โดยผู้เล่นจะต้องทำคะแนนได้อย่างน้อย 12 ดาว เพื่อเลื่อนระดับไปยังแรงค์ Gold แต่ละระดับย่อยของแรงค์ Silver มักจะเจอกับผู้เล่นที่มีความชำนาญในการเล่นเกม RoV มากขึ้น โดยมักจะต้องมีทักษะพื้นฐานในการเล่นเกมเพื่อเลื่อนระดับได้อย่างรวดเร็วและปรับตัวกับสไตล์การเล่นของผู้เล่นคนอื่น ๆ

แรงค์ ROV Goldแรงค์ ROV Gold

แรงค์ Gold เป็นระดับที่มีความสูงขึ้นจากแรงค์ Silver โดยผู้เล่นจะได้รับแรงค์ Gold หลังจากที่เลื่อนระดับจากแรงค์ Silver โดยแรงค์ Gold มีระดับย่อย 4 ระดับ ได้แก่ Gold IV, Gold III, Gold II และ Gold I โดยผู้เล่นจะต้องทำคะแนนได้อย่างน้อย 16 ดาว เพื่อเลื่อนระดับไปยังแรงค์ Platinum แต่ละระดับย่อยของแรงค์ Gold จะมีผู้เล่นที่มีทักษะและความชำนาญในการเล่นเกม RoV อย่างมากขึ้น โดยจะต้องมีการสื่อสารและการทำงานร่วมกับทีมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยกันชนะเกมนั้น ๆ ซึ่งในระดับนี้จะเจอผู้เล่นที่มีความหลากหลายในสไตล์การเล่นและมีการใช้ชุดการเล่นที่หลากหลายเพื่อทำให้เกมเป็นไปตามแผนการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แรงค์ ROV Platinumแรงค์ ROV Platinum

แรงค์ Platinum เป็นระดับที่มีความสูงขึ้นจากแรงค์ Gold โดยผู้เล่นจะได้รับแรงค์ Platinum หลังจากที่เลื่อนระดับจากแรงค์ Gold โดยแรงค์ Platinum มีระดับย่อย 4 ระดับ ได้แก่ Platinum IV, Platinum III, Platinum II และ Platinum I โดยผู้เล่นจะต้องทำคะแนนได้อย่างน้อย 25 ดาว เพื่อเลื่อนระดับไปยังแรงค์ Diamond แต่ละระดับย่อยของแรงค์ Platinum จะต้องการทักษะและความชำนาญที่สูงขึ้นเพื่อเลื่อนระดับไปยังระดับสูงขึ้น โดยมักจะมีการเล่นเกมในทีมที่สมดุลและเป็นระเบียบ เพื่อช่วยกันชนะเกมในแต่ละรอบ และผู้เล่นในแรงค์ Platinum จะมีการติดตามข่าวสารและอัพเดททักษะในการเล่นเกมเพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะและเลื่อนระดับในเกม RoV ได้อย่างรวดเร็ว

แรงค์ ROV Diamondแรงค์ ROV Diamond

แรงค์ Diamond เป็นระดับที่สูงขึ้นจากแรงค์ Platinum โดยผู้เล่นจะได้รับแรงค์ Diamond หลังจากที่เลื่อนระดับจากแรงค์ Platinum โดยแรงค์ Diamond มีระดับย่อย 5 ระดับ ได้แก่ Diamond V, Diamond IV, Diamond III, Diamond II และ Diamond I โดยผู้เล่นจะต้องทำคะแนนได้อย่างน้อย 25 ดาว เพื่อเลื่อนระดับไปยังแรงค์ Commander แต่ละระดับย่อยของแรงค์ Diamond จะเป็นระดับที่สูงมากและต้องการทักษะและความชำนาญในการเล่นเกม RoV ที่มีคุณภาพสูง โดยจะต้องเล่นเกมในทีมที่มีความสมดุลและมีความคิดริเริ่มในการเล่นเกมเพื่อชนะในแต่ละรอบ แรงค์ Diamond จะเป็นระดับที่มีผู้เล่นที่มีความสามารถสูง และมักจะมีการใช้ชุดการเล่นที่ชัดเจนและสามารถทำให้เกมเป็นไปตามแผนการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน

แรงค์ ROV Commanderแรงค์ ROV Commander

แรงค์ Commander เป็นระดับที่สูงขึ้นจากแรงค์ Diamond โดยผู้เล่นจะได้รับแรงค์ Commander หลังจากที่เลื่อนระดับจากแรงค์ Diamond โดยแรงค์ Commander มีระดับย่อย 5 ระดับ โดยแต่ละระดับจะต้องมีการเล่นเกมและทำคะแนนดาวให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเลื่อนระดับไปยังระดับต่อไป แรงค์ Commander จะเป็นระดับที่มีผู้เล่นที่มีความสามารถและความชำนาญในการเล่นเกม RoV อย่างมาก โดยจะต้องมีการเล่นเกมในทีมที่สมดุลและมีความสามารถในการทำงานร่วมกันเพื่อชนะในแต่ละรอบ ผู้เล่นในแรงค์ Commander จะมีความสามารถในการอ่านเกมและความคิดริเริ่มในการเล่นที่ดี โดยจะมีการเล่นเกมอย่างต่อเนื่องและการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเกม RoV เพื่อปรับปรุงความสามารถในการเล่นเกมอย่างต่อเนื่องได้อย่างดี แรงค์ Commander เป็นระดับสูงมากดังนั้นเกมอาจจะตึงได้ทุกเวลา

แรงค์ ROV Conquerorแรงค์ ROV Conqueror

แรงค์ Conqueror เป็นระดับสุดท้ายของเกม RoV โดยเป็นระดับที่ผู้เล่นได้รับหลังจากที่ได้รับแรงค์ Commander โดยผู้เล่นที่ได้รับแรงค์ Conqueror จะเป็นผู้เล่นที่เล่นเกม RoV อย่างมืออาชีพและมีความชำนาญในการเล่นเกมอย่างสูงสุด การเล่นเกมในแรงค์ Conqueror จะต้องต่อสู้กับผู้เล่นอื่นๆ ที่มีความสามารถเกินกว่าเดิมและต้องมีการออกแบบการเล่นเกมที่ดีที่สุดในทุกรายละเอียด เพื่อชนะเกมและได้รับคะแนนดาวสูงสุดที่เป็นไปได้ในการเล่นเกม

ในแรงค์ Conqueror ไม่มีระดับย่อยอย่างชัดเจน แต่ในแต่ละฤดูกาลของเกม RoV จะมีการแข่งขันระดับ Conqueror ซึ่งจะมีการแบ่งแพ้ชนะเพื่อเลือกผู้เล่นที่มีคะแนนดาวสูงสุดในแต่ละฤดูกาล แรงค์ Conqueror เป็นระดับที่มีเพียงไม่กี่ผู้เล่นที่ได้รับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยากของการเล่นเกมในระดับนี้ ผู้เล่นที่ได้รับแรงค์ Conqueror จะเป็นตัวแทนของความสามารถในการเล่นเกม RoV ในประเทศไทย และเป็นผู้เล่นที่ได้รับการยกย่องจากผู้เล่นคนอื่นๆ ในชุมชน RoV อย่างสูงสุด

แรงค์ Glorious Ruler (50 คนเท่านั้น)แรงค์ Glorious Ruler (50 คนเท่านั้น)

แรงค์ Glorious Ruler คือระดับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเกม RoV ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างผู้เล่นที่มีคะแนนดาวสูงสุด โดยจะมีเพียง 50 คนแรกที่มีคะแนนดาวสูงสุดได้รับแรงค์นี้ แรงค์ Glorious Ruler เป็นระดับที่ผู้เล่นต้องมีความสามารถและความชำนาญในการเล่นเกม RoV อย่างสูงสุด โดยจะต้องมีการเล่นเกมในทีมที่มีความสมดุลและมีความสามารถในการทำงานร่วมกันเพื่อชนะในแต่ละรอบ

ผู้เล่นที่ได้รับแรงค์ Glorious Ruler จะเป็นตัวแทนของความสามารถในการเล่นเกม RoV ในประเทศไทยอย่างสูงสุด โดยเป็นผู้เล่นที่มีทักษะและความชำนาญในการเล่นเกมอย่างมืออาชีพและมีความสามารถในการเล่นในทุกสถานการณ์ เพื่อชนะเกมและได้รับคะแนนดาวสูงสุดที่เป็นไปได้ในการเล่นเกม ระหว่างที่ผู้เล่นทั้ง 50 คนแรกที่ได้รับแรงค์ Glorious Ruler จะต้องเป็นผู้เล่นที่มีคะแนนดาวสูงสุดและต้องรักษาการเป็นอยู่ในระดับนี้เป็นเวลานานจนกว่าผู้เล่นอื่นจะมีคะแนนดาวสูงกว่าและเข้ามารับตำแหน่งนี้แทน

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]