ส่วนลดlazada 2024ส่วนลดlazada 2024
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

MBA PIM เจาะเทรนด์เทคโนโลยีโลกเสมือนจริหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ (Modern Trade Business Management : MBA – MTM) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จัดสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Business Strategy in Metaverse – กลยุทธ์ธุรกิจในยุคเมต้าเวิร์ส” เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงที่กำลังมาแรง​เทรนด์ใหม่ที่ไม่มีใครไม่พูดถึง โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาการศึกษา พีไอเอ็ม ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ซึ่งงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจให้กับบุคคลที่สนใจ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาธุรกิจให้เข้ากับยุคปัจจุบันและอนาคต รวมถึงเพื่อให้นักศึกษาของหลักสูตรฯ นำศาสตร์ในสาขาวิชามาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้จริง รูปแบบสัมมนาแบบ New Normal ผ่าน Zoom Conference และ Facebook Live รวมการเข้าชมกว่า 2,000 ครั้ง

โดยเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรสุดเอ็กซ์คลูซีฟ นำโดย คุณสาโรจน์ ปุญญพัฒนกุล, Chief Technology Officer, Amazon Web Services (Thailand) คุณวรกาน ลิขิตเดชาศักดิ์, Chief Technology Officer, Huawei Technologies (Thailand) และคุณตรัยคุณ ศรีหงส์, Country Manager, Zipmex Thailand ดำเนินรายการโดย คุณทีน่า สุภัททกิต เจตทวีกิจ บริษัท แอลทีแมน จำกัด หรือ ลงทุนแมน กับเสวนาหัวข้อ “Business Strategy in Metaverse” เจาะลึกเทรนด์ใหม่อย่างเมต้าเวิร์สที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจ ในขณะที่สถานการณ์ Covid-19 เข้ามาเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมถึงเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงต้องมีแนวทางในการพัฒนาธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกเมต้าเวิร์สอย่างแท้จริง

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]