เซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว ชูมาตรฐานผ่านการรับรอง TSEMSเซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว ชูมาตรฐานผ่านการรับรอง TSEMS

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย หรือ (Thailand Sustainable Event Management Standard: TSEMS) ซึ่งเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมไมซ์ จาก TCEB โดยมีคุณวุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรม เข้าร่วมพิธีรับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานของอุตสาหกรรมไมซ์ ประจำปี 2566 ซึ่งมีองค์กรและหน่วยงานเข้าร่วมกว่า 170 แห่ง จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ให้ความสำคัญในการพัฒนาและบริการที่เป็นเลิศเพื่อประสบการณ์ในการจัดงานไมซ์อย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปฎิบัติความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนงานและดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นธุรกิจสถานที่จัดงานไมซ์อย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจไมซ์อย่างยั่งยืนในระดับสากล (MICE Sustainability Thailand)

โดยในปีนี้ TCEB ได้พัฒนาส่งเสริมให้สถานที่การจัดงานที่ได้มาตรฐาน เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกภายใต้แนวคิด TMVS Plus for All เน้นย้ำการบริหารสถานที่การจัดงานทั้งส่วนของกายภาพ เทคโนโลยี และการบริการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและเป็นมิตรกับคนทั้งมวล หรือเรียกว่า MICE for All ร่วมกับ มูลนิธิสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลในการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการจัดประชุมและนิทรรศการที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล หรือ Friendly Design Guide Book อีกด้วย

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว จะยังคงพัฒนา พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจในบริการให้แก่ผู้จัดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรักษามาตรฐานการบริการเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการต่อไป

เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว TSEMS MICE Hotel Sustainability มาตรฐานโรงแรม TCEB

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]