ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมขนส่งสินค้าหน่วยงานรัฐ เยี่ยมชม “ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมขนส่งสินค้า” SVL Group

นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) ธุรกิจขนส่งทางบก เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) ให้การต้อนรับนายวรวิทย์ ดวงแก้ว ปลัดอำเภอบางสะพาน ฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม (ที่ 2 จากขวา) เข้าเยี่ยมชมการปฎิบัติงานของ “ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมขนส่งสินค้า Operation Control Centre (OCC)” ที่ทำหน้าที่ดูแล ควบคุม ช่วยเหลือ รถขนส่งสินค้าของ ไลน์ ทรานสปอร์ต และรถร่วมบริการ ผ่านระบบ GPS ที่ติดประจำรถขนส่งสินค้าทุกคัน โดยสามารถตรวจสอบการวิ่งรถขนส่งสินค้าได้ทั่วประเทศ ซึ่งศูนย์ OCC ทำงาน 24 ชั่วโมง เพื่อร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ณ อาคารท่าเรือประจวบ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]