วิธีตั้งค่าเสียง ภาษาไทย & ภาษาอังกฤษ เกม ROV

วิธีตั้งค่าเสียง ไทย & อังกฤษ เกม ROV

เปิดเผย! เจ้าของเสียงบรรยาย “ภาษาไทย” ในเกม RoV
คือเสียงของคุณพา เพ็ญนีติ์ ศศิธนาโสภณ จากทีมพากย์พันธมิตร
เตรียมพบกับการอัปเดตใหม่ไปพร้อมกัน 24 มี.ค. 2565

✣ สามารถเลือกใช้งานได้ทั้งเสียงภาษาไทย และ เสียงภาษาอังกฤษ ✣

วิธีตั้งค่าเสียง ไทย & อังกฤษ เกม ROVวิธีตั้งค่าเสียง ไทย & อังกฤษ เกม ROV

✣ สามารถเลือกใช้งานได้ทั้งเสียงภาษาไทย และ เสียงภาษาอังกฤษ ✣

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 2]