ZUK-transparent-screen-phone-05

เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า ZUK เป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่ได้รับการสนับสนุนจาก Lenovo ซึ่งหลังจากได้มีการเปิดตัว ZUK Z1 ไปเพียงไม่นาน ทางบริษัทก็ได้มีการจัดแสดงสมาร์ทโฟนต้นแบบที่มีความพิเศษคือหน้าจอเป็นกระจกโปร่งใส
ZUK-transparent-screen-phone-04

มือถือต้นแบบนี้ไม่ได้แสดงลูกเล่นใดใด แต่ก็อย่างที่เห็นในภาพ คือสามารถถ่ายภาพ โทรเข้า-ออก ฟังเพลง ได้ปกติเหมือนสมาร์ทโฟนแอนดรอยทั่วๆไป และถึงแม้หน้าจอจะใส แต่ก็ยังแสดงผลได้แบบชัดเจน

แน่นอนว่าสมาร์ทโฟนเครื่องนี้น่าจะมีการผลิตไม่น้อยกว่า 1 ปี เนื่องจากการผลิตที่ไม่ง่าย ผลที่ออกมาก็ต้องเข้าถึงกลุ่มคนซึ่งต้องใช้ระยะเวลานาน อาจจะนานจนได้เห็นสมาร์ทโฟนกลุ่มนี้ในตลาดมากขึ้นด้วย

 

ที่มา: GizmoChina
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]