ส่วนลดlazada 2024ส่วนลดlazada 2024
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

ต่อใบขับขี่ไม่ต้องจองคิว Walk In ได้เลย อัพเดทปี 2567ต่อใบขับขี่ไม่ต้องจองคิว Walk In ได้เลย อัพเดทปี 2567

การต่ออายุใบขับขี่เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากมันเป็นการยืนยันว่าผู้ขับขี่ยังคงมีความสามารถในการขับรถอย่างปลอดภัยอยู่ ในประเทศไทย, ใบขับขี่สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลมีอายุ 5 ปี และสำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมีอายุ 2 ปี เมื่อใบขับขี่หมดอายุ, คนนั้นจะไม่มีสิทธิ์ในการขับรถตามกฎหมาย

นอกจากนี้, การต่ออายุใบขับขี่ยังช่วยในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและทดสอบภาคทฤษฎี, ซึ่งจะช่วยในการเตือนคนขับถึงกฎจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน

ดังนั้น, ผู้ขับขี่ควรทำการต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้มีเวลาในการเตรียมเอกสารและจองคิวสำหรับการต่ออายุใบขับขี่ให้ทันเวลา

Walk In ได้เลยไม่ต้องจองคิว 2567
ณ สำนักงานขนส่ง ในพื้นที่ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.00-15.30 น.

*** หมายเหตุ : ให้บริการผู้ที่จองคิวล่วงหน้า เป็นอันดับแรก ส่วนผู้ที่ Walk In จะได้รับบริการในลำดับถัดไป ***

เอกสารที่ต้องเตรียมในการต่อใบขับขี่ 2567

  • ใบขับขี่เดิมที่ยังไม่หมดอายุ
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  • ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)

ค่าธรรมเนียมในการต่อใบขับขี่ 2567

  • ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี 505 บาท
  • ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 2 ปี 255 บาท
  • ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี 205 บาท
  • ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 2 ปี 105 บาท
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]